NADA SAJAK

Selasa, 6 April 2010

NADA SAJAK
Memahami nada sajak.
Nada
• berkaitan sikap dan semangat si penyajak ketika mengungkap isi sajak.
• Dalam satu sajak boleh terdapat lebih daripada satu nada.

A. Nada protes
• Nada suara keras, penentangan terhadap sesuatu yang berlaku.
• Ungkapan terhadap pengalaman atau pemeerhatian penyajak.
B. Nada kecewa dan hampa
• Diksi yang dipilih bernada lembut dan rendah.
• Mengimbangi emosi kecewa dan hampa.
• Perasaan yang benar-benar wujud mampu menghasilkan suara yang bertenaga.
C. Nada semangat dan harapan
• Menggunakan diksi yang keras.
• Memperjuangkan fenomena sosial yang berlaku.
• Juga berkaitan nasionalisme dan kecintaan kepada tuhan.
D. Nada simpati
• Memperlihatkan sikap penyajak terhadap sesuatu kejadian atau kehidupan.
E. Nada sinis
• Sindiran terhadap Sesuatu keadaan yang berlaku.
F. Nada romantis
• Lahir daripada jiwa yang mahu melepaskan diri dari alam kenyataan kepada alam fantasi atau khayalan.
• Lafaz mendayu, lembut, menusuk perasaan khalayak.
KESIMPULAN:
• Sebagai pembaca, kita perlu betul-betul melihat bagaimana emosi penyajak dipantulkan melalui pemilihan diksi.
• Setiap penyajak mengalirkan emosi melalui pemilihan diksi ketika mengahsilkan sajak.

0 ulasan:

Catat Ulasan