DALAM, DI DALAM, KE DALAM

Jumaat, 26 Februari 2010

Contoh kesalahan pengunaan dalam dan di dalam

1. Kenangan manis itu sentiasa terbayang di dalam fikirannya. (X)
2. Pekerja dari Bangladesh itu fasih bertutur di dalam bahasa Melayu. (X)

Huraian:
Dalam boleh berfungsi sebagai kata adjektif, kata arah, dan kata sendi nama.

Sebagai kata adjektif, dalam menunjukkan tahap atau peringkat. Lazimnya kata penguat seperti 'amat, sangat, paling' dan sebagainya boleh diletakkan sebelum atau sesudah kata dalam, sebagai contoh:
a. Pengetahuannya tentang spesies katak sangat dalam.
b. Lubang yang baru digalinya dalam sangat.

Sebagai kata arah pula, dalam digunakan sesudah kata sendi nama di atau ke yang menunjukkan kedudukan, lokasi, arah, atau hala, sebagai contoh:
a. Aiman menyimpan permainannya di dalam sebuah kotak.
b. Penjahat itu masuk ke dalam sebuah rumah yang terbiar.


Sebagai kata sendi nama pula dalam digunakan di hadapan frasa nama yang membawa maksud 'lingkungan yang tidak mempunyai jarak atau ruang' seperti perkara, peristiwa, keadaan, hal, dan sebagainya, sebagai contoh:

a. Kes itu masih dalam penyiasatan pihak polis.
b. Kertas cadangan itu hendaklah ditulis dalam bahasa Melayu.

Berdasarkan huraian di atas, jelaslah bahawa terdapat perbezaan dan cara penggunaan antara dalam, di dalam, dan ke dalam. Oleh itu, dua ayat yang salah penggunaan dalam perlu dibetulkan menjadi:

1. Kenangan manis itu sentiasa terbayang dalam fikirannya.
2. Pekerja dari Bangladesh itu fasih bertutur dalam bahasa Melayu.

ANTARA SESETENGAH ORANG DENGAN SETENGAH ORANG

Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung benda, misalnya satu, dua, dan seterusnya, beberapa, semua, dan sebagainya. Banyak kesalahan penggunaan kata bilangan yang dapat kita temukan dalam pelbagai bentuk penulisan kerana penutur atau penulis tidak memahami penggunaannya yang betul.


Kata bilangan tak tentu setengah-setengah, kata bilangan pisahan tiap-tiap, dan kata bilangan himpunan kedua-dua, dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya. Contoh kesalahan penggunaan kata bilangan yang disingkatkan;

Setengah orang tidak suka akan durian. (X)
Setengah-setengah orang tidak suka akan durian. (/)
Sesetengah orang tidak suka akan durian. (/)


Catatan:
Kata bilangan setengah orang membawa maksud bahawa separuh badan manusia manakala separuh badan lagi bukan manusia antaranya ialah ikan duyung seperti foto berikut.
Oleh itu, para pembaca diharap lebih berhati-hati apabila menggunakan kata bilangan setengah dan diikuti dengan kata nama yang merujuk kepada manusia kerana dibimbangi akan membawa maksud sebagaimana yang telah dinyatakan di atas.

Tiap pelajar harus mematuhi peraturan sekolah. (X)
Tiap-tiap pelajar harus mematuhi peraturan sekolah. (/)

Kedua orang itu rakannya. (X)
Kedua-dua orang itu rakannya. (/)

Catatan:
Kedua menunjukkan kedudukan

Berbagai rancangan diatur untuk menyambut kepulanngannya. (X)
Berbagai-bagai rancangan diatur untuk menyambut kepulangannya.(/)
Pelbagai rancangan diatur untuk menyambut kepulangannya. (/)

Catatan:
Berbagai bermaksud berbanding

Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi para-para. Contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
Para-para penerima anugerah sedang berbaris.(X)
Para penerima anugerah sedang berbaris. (/)

Catatan:
Para-para bermaksud rak tempat meletakkan barang.


Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga, dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekali gus dengan kata bilangan pecahan. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
Sudah tiga setengah jam dia menunggu. (X)
Sudah tiga jam suku dia menunggu. (/)

Harga pen itu tiga setengah ringgit. (X)
Harga pen itu tiga ringgit setengah. (/)


Kesimpulannya, kata bilangan perlu di gunakan dengan cara yang betul supaya tepat maksudnya dan tidak tidak membawa maksud yang lain.

SEHUBUNGAN DENGAN ITU

sehubungan dengan hal itu,
sehubungan dengan itu,
sehubungan itu,

Antara ungkapan di atas, ungkapan yang manakah yang dianggap menepati sistem bahasa Melayu? Ketiga-tiganya seolah-olah tiada kesalahan, justeru dianggap betul semuanya. Walau bagaimanapun, ungkapan sehubungan itu dianggap tidak gramatis kerana dari segi makna, sehubungan itu bermaksud sama hubungan itu. Ungkapan ini tidak gramatis kerana tidak mempunyai kata sendi nama dengan sebagai unsur yang menentukan wujudnya perbandingan.


Ungkapan yang betul ialah sama hubungan dengan itu atau sehubungan dengan itu, kerana awalan se-... membawa maksud 'sama' Kata ganti nama tunjuk itu pula berfungsi sebagai penanda kata nama yang boleh digugurkan. Oleh itu, ungkapan sehubungan dengan hal itu juga boleh digunakan.

ANTARA UNTUK DAN BAGI

Untuk dan bagi ialah kata sendi nama yang digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama, dengan fungsi yang tertentu. Kata sendi untuk dan bagi boleh bervariasi atau bertukar ganti jika digunakan di hadapan frasa nama atau kata nama yang berfungsi untuk menunjukkan kegunaan sesuatu. Contohnya;


Sebuah dewan untuk kegiatan penduduk Taman Rasa Sayang sedang dalam pembinaan.
Sebuah dewan bagi kegiatan penduduk Taman Rasa Sayang sedang dalam pembinaan.


Aktiviti untuk peningkatan akademik tahun hadapan telah siap disusun.
Aktiviti bagi peningkatan akademik tahun hadapan telah siap disusun.


Peralatan itu ditempah untuk pengajaran dan pembelajaran.
Peralatan itu ditempah bagi pengajaran dan pembelajaran.


Untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa cadangan sedang dipertimbangkan.
Bagi mengatasi masalah tersebut, beberapa cadangan sedang dipertimbangkan.


Sebaliknya, kata untuk dan bagi tidak boleh bertukar ganti apabila digunakan untuk menyatakan maksud bahagian yang ditentukan atau diperuntukkan. Contohnya;


Bagi siapakah hadiah ini. (X)
Untuk siapakah hadiah ini. (/)


Hadiah ini bagimu. (X)
Hadiah ini untukmu. (/)


Jam tangan ini bagi Fahmi. (X)
Jam tangan ini untuk Fahmi. (/)


Bagi siapakah kiriman itu? (X)
Untuk siapakah kiriman itu? (/)


Berdasarkan huraian di atas jelaslah bahawa penggunaan untuk dan bagi hanya dapat dibezakan jika penggunaanya bermaksud sesuatu yang telah ditentukan atau ditetapkan untuk seseorang.

ANTARA DAN DI ANTARA

1. Rumah Salahuddin terletak antara dua buah kondominium di ibu kota.2. Di antara kondominium mewah di ibu kota ialah Kondominium Atiria.Penggunaan antara dan di antara dalam kedua-dua ayat di atas adalah salah. Kata antara dapat berfungsi sebagai kata sendi nama dan kata arah.


Sebagai kata arah, antara digunakan di belakang kata sendi nama di membentuk di antara, yang menunjukkan tempat atau kedudukan fizikal yang mempunyai jarak. Contohnya;
1. Pejabat ayahnya terletak di antara sebuah bank dan pasar raya.
2. Di antara kedua-dua buah kereta itu terdapat sebuah motosikal.

Sebagai kata sendi nama, antara hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang membawa pengertian “lingkungan yang tidak mempunyai jarak.” Selain itu, kata antara sebagai kata sendi nama boleh digunakan dalam ayat yang menunjukkan unsur perbandingan. Dalam hal ini, kata sendi nama yang berpasangan dengan antara ialah “dengan”. Contohnya;
1. Saya tidak dapat membuat keputusan jika diminta memilih antara bulan dengan bintang.
2. Pertelingkahan antara abang dengan kakaknya tidak berpanjangan.

Kata sendi nama antara juga boleh berpasangan dengan hingga bagi menunjukkan masa atau lingkungan yang idak menunjukkan jarak. Contohnya;
1. Pertunjukan itu dibuka kepada orang ramai antara pukul 8.00 pagi hingga 10.00 malam.
2. Diskaun antara 20 peratus hingga 25 peratus ditawarkan kepada pembeli rumah yang
berminat.


Kesimpulannya, terdapat perbezaan yang jelas antara kata sendi nama antara dengan kata arah di antara, sama ada dari segi golongan kata mahupun penggunaanya. Oleh itu, sebagai pengguna bahasa yang peka kepada perbezaan tersebut, sewajarnyalah kita memastikan penggunaan kata yang tepat antara kedua-dua perkataan.

ANTARA PERLANTIKAN DENGAN PELANTIKAN

Apa beza pelantikan dengan perlantikan?


Untuk membezakan ejaan perlantikan dengan pelantikan perkara pertama yang perlu ditentukan ialah imbuhan yang boleh digunakan pada kata dasar yang bermula dengan huruf ‘l’ seperti lucut, letak, lancar, lanjut, dan lain-lain Permasalahan ini tidak akan timbul pada perkataan yang bermula dengan huruf lain daripada l.


Jika perkataan tersebut boleh ditambah imbuhan meN-…-kan, perkataan tersebut dieja dengan peN-…-an iaitu tanpa huruf ‘r’. Sebagai contoh, perkataan lucut, letak, lancar, lanjut, lepas, laksana boleh ditambah apitan meN-…-kan (me-…-kan) menjadi; melucutkan, meletakkan, melancarkan, melanjutkan, melepaskan, melaksanakan perkataan tersebt dieja sebagai; pelucutan, peletakan, pelancaran, pelanjutan, pelepasan, pelaksanaan.


Sebaliknya, jika sesuatu perkataan yang bermula dengan huruf ‘l’ boleh menerima apitan beR-…, seperti berlumba, berlawan, berlaga, perkataan tersebut dieja dengan peR-…-an iaitu dengan huruf r (per-…-an) menjadi; perlumbaan, perlawanan, perlagaan.Kaedah ini tidak melibatkan perkataan yang bermula dengan huruf lain, selain huruf l seperti gaduh, tambah, damai, tetap dieja sebagai pergaduhan, pertambahan, perdamaian, dan bukan dieja pegaduhan, petambahan, pedekatan, pedamaian.Sebagai kesimpulannya, keraguan tentang ejaan perkataan yang menggunakan pe-…-an atau per-…-an dapat diatasi dengan menentukan imbuhan yang dapat digunakan dengan kata dasarnya.

KEPUTUSAN STPM (2009) KEBANGSAAN DAN NEGERI

SMK St Paul kekal rekod

KUALA LUMPUR: Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) St Paul, Seremban terus mencatatkan keputusan cemerlang dalam keputusan peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) apabila lima pelajarnya mendapat Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) 4.0

Pengetuanya, Yap See Moi, berkata kejayaan lima pelajar itu membolehkan sekolah menerima anugerah daripada Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan (JPNS) setiap tahun kerana berjaya mengekalkan rekod pencapaian cemerlang.

Katanya, beliau gembira dengan pencapaian sekolah yang diterajuinya dan berterima kasih terhadap semua guru dan pelajar yang berdedikasi dalam menunaikan tanggungjawab mereka.

Di IPOH, seramai 4,212 atau 95.75 peratus daripada keseluruhan 4,399 calon sekolah kerajaan di Perak mencatatkan keputusan lulus penuh.

Pengarah Pelajaran negeri, Mohd Radzi Abd Jabar, berkata 292 calon berjaya memperoleh 5P, 2,003 (4P), 866 (3P), 597 (2P) dan 454 (1P).

“Bilangan calon yang mendapat PNGK 4.0 pula berjumlah 48 orang, manakala 1,189 calon memperoleh PNGK antara 3.0 hingga 4.0 iaitu sebanyak 27.03 peratus daripada jumlah calon keseluruhan,” katanya.

Di KOTA BHARU, seramai 1,802 atau 27.52 peratus daripada 6,596 calon di Kelantan berjaya memperoleh keputusan 5P dalam keputusan peperiksaan STPM, berbanding 1,208 atau 20.51 peratus pada 2008.

Pengarah Pelajaran Kelantan, Mohd Ghazali Ab Rahman, berkata 20 daripada 56 sekolah bantuan kerajaan di negeri ini berjaya memperoleh kelulusan 100 peratus dalam STPM 2009, berbanding hanya 15 sekolah pada 2008.

Di KUCHING, keputusan peperiksaan STPM di Sarawak tahun lalu mengalami penurunan 0.16 peratus dengan seramai 5,228 calon atau 91.56 peratus lulus.

Pengarah Jabatan Pelajaran Sarawak, Datuk Dr Julaihi Bujang, berkata 16 calon mendapat A dalam semua mata pelajaran yang diambil dengan dua dari mereka dianugerahkan sebagai pelajar cemerlang Majlis Peperiksaan Malaysia.

Daripada jumlah mereka yang lulus, 77 calon mendapat keputusan lulus penuh 5P, 2,227 (4P), 1,202 (3P), 910 (2P) manakala 812 calon (1P).


Di KOTA KINABALU, Keputusan STPM di Sabah meningkat 1.68 peratus dengan 90.13 peratus calon atau 5,188 mendapat lulus penuh pada tahun lalu berbanding 88.45 peratus pada 2008.

Pengarah Pelajaran Sabah, Dr Muhyiddin Yusin, berkata daripada jumlah itu, 292 calon mendapat kelulusan penuh 5P, 1,898 orang (4P), 1,187 (3P), 968 (2P) dan 843 (1P).

Di KEDAH, 94.87 peratus daripada 3,506 calon yang menduduki STPM tahun lalu mendapat keputusan lulus penuh.

Pengarah Pelajaran Negeri, Shahidan Abd Rahman, dalam kenyataannya berkata, daripada keseluruhan keputusan itu, 18 calon berjaya memperoleh purata nilai gred keseluruhan (PNGK) 4.00.

“Pada tahun lalu, 14 sekolah mencapai kelulusan penuh 100 peratus dan sembilan daripadanya berjaya mencapai minimum PNGK 2.67 ke atas,” katanya.

Di KUANTAN, Pengarah Jabatan Pelajaran Pahang, Datuk Abdul Aziz Abdul Latiff, berkata 2,573 daripada 2,684 calon STPM 2009 di negeri ini mendapat kelulusan penuh sekurang-kurangnya satu mata pelajaran.

Beliau berkata, daripada jumlah itu, 401 calon atau 14.94 peratus lulus penuh 5P, meningkat sebanyak 4.7 peratus berbanding 256 calon (10.24 peratus) pada 2008.

Di KANGAR, seramai 547 daripada 598 calon yang menduduki STPM di Perlis tahun lalu, mencatat kelulusan penuh sekurang-kurangnya satu prinsipal.

Pengarah Pelajaran negeri, Mansor Lat, berkata jumlah itu yang mewakili 96.64 peratus daripada keseluruhan calon bukan saja meningkat 1.4 peratus, berbanding 2008, malah turut mengatasi pencapaian pe-ringkat kebangsaan iaitu 92.55 peratus.

Di JOHOR BAHRU, pencapaian pelajar dalam peperiksaan STPM 2009 di negeri ini yang mencapai keputusan cemerlang dengan PNGK 4.0 meningkat kepada 37 calon berbanding 34 orang pada tahun sebelumnya.

Pengarah Pelajaran Johor, Sufaat Tumin, berkata daripada 37 calon berkenaan, 24 daripada aliran sains manakala bakinya pelajar aliran sastera dan mereka adalah 5,221 calon yang lulus penuh atau sekurang-kurangnya mencapai satu prinsipal bagi mata pelajaran yang diambil atau 95.5 peratus.

SYABAS

Tahniah kepada pelajar yang mencapai keputusan cemerlang dalam STPM 2009.
Kepada pelajar yang lain, perjalanan masih jauh, perjuangan belum lagi selesai.

Kajian Tindakan: Panduan Asas

Rabu, 24 Februari 2010

3.0 Dalam Bahagian ini dicadangkan beberapa panduan asas untuk menjalankan Kajian Tindakan. Panduan ini disusun mengikut empat langkah yang perlu dilaksanakan apabila seseorang menjalankan Kajian Tindakan iaitu merancang, bertindak, memerhati dan merenung. Panduan ini adalah sebagai asas sahaja. Pihak yang ingin menjalankan Kajian Tindakan bolehlah mengubahsuai panduan mengikut keperluan kajian masing-masing.

3.1 Merancang
Sebelum menjalankan kajian, perancangan yang teliti perlulah dibuat terlebih dahulu supaya penyelidik dapat memahami apa yang akan dilaksanakan. Melalui perancangan yang teliti dan dengan langkah yang terancang, kajian dapat dijalankan dengan teratur dan tepat ke arah mencapai matlamat kajian. Berikut dicadangkan beberapa langkah yang boleh dijadikan panduan untuk merancang pelaksanaan kajian. Langkah-langkah tersebut disenarai mengikut urutan keempat-empat langkah yang perlu dilaksanakan dalam Kajian Tindakan.

3.1.1 Mencari Masalah / Isu
Perancangan kajian bermula dengan mencari atau mengenalpasti masalah yang wujud dalam bilik darjah atau di sekolah yang berkaitan dengan P&P. Sebarang isu yang berkaitan dengan pendidikan khususnya yang melibatkan P&P di bilik darjahjuga boleh dijadikan asas untuk memulakan kajian. Satu lagi asas untuk memulakan kajian ialah keprihatinan penyelidik terhadap pelajar seperti yang berkaitan dengan masa depan mereka.

Bagi mencapai kecemerlangan dalam prestasi akademik, panduan ini menyarankan pelaksanaan Kajian Tindakan bagi satu jangka waktu yang panjang iaitu untuk satu sesi persekolahan atau untuk beberapa tahun persekolahan. Dalam jangka waktu yang panjang itu berbagai masalah P&P boleh ditangani menggunakan pendekatan Kajian Tindakan. Manakala guru pula terlibat secara berterusan untuk meningkatkan keberkesanan amalan mengajar melalui pembudayaan Kajian Tindakan.

Bagi pelaksanaan kajian dalam jangka waktu yang panjang, masalah yang umum yang dihadapi oleh ramai pelajar sesuai dijadikan tumpuan kajian. Contoh masalah seperti "pencapaian rendah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di kalangan murid" adalah umum dan memberi gambaran bahawa ramai pelajar menghadapi masalah dalam mata pelajaran itu. Bagi i memudahkan langkah mencari masalah, mulakan dengan bertanya "apaj yang berlaku?" Jawapan kepada soalan itu mungkin seperti contoh berikut:

• Wujud masalah P&P dalam bilik darjah - guru telah berusaha untuk mempertingkatkan pencapaian pelajar dalam penguasaan Bahasa Inggeris tetapi masih tidak berkesan.

• Sekumpulan murid berprestasi tinggi dalam semua mata pelajaran kecuali sains. Keadaan ini akan menyukarkan mereka untuk mendapat peluang menceburi bidang sains selepas persekolahan. Guru yang prihatin terhadap keadaan ini berhasrat untuk membantu murid tersebut meningkatkan pencapaian mereka dalam mata pelajaran tersebut.

• Isu dera kanak-kanak rancak diperkatakan di media masa. Guru berasa bertanggungjawab untuk turut serta membina sifat-sifat penyayang di kalangan pelajar melalui P&P di bilik darjah.


.1.2 Memahami Masalah Dengan Lebih Mendalam
Setelah sesuatu masalah dikenalpasti, langkah berikutnya ialah untuk memahami dengan lebih mendalam tentang masalah itu. Dalam proses pembelajaran lazimnya kemahiran yang dipelajari adalah saling berkait. Murid akan mengalami kesukaran untuk memahami dan menguasai kemahiran yang lebih tinggi sekiranya kemahiran yang lebih rendah atau awal tidak dikuasai dengan baik. Seseorang guru perlu memahami masalah yang dihadapi oleh murid dengan terperinci sebelum merancang langkah-langkah pembaikan. Contoh, apabila dikatakan pecapaian Bahasa Inggeris murid rendah, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pencapaian rendah itu. Adakah dengan mengetahui markah murid sahaja sudah dapat membantu guru untuk memahami dan menangani masalah pembelajaran. Apabila murid dikatakan tidak memahami konsep tenses, apakah sebenamya yang tidak difahami murid itu. Terdapat berbagai komponen dalam tenses. Adakah murid menghadapi masalah dalam semua aspek atau sebahagian kecil daripada aspek-aspek tersebut. Semasa membuat sumbang saran untuk memahami masalah, dicadangakan supaya sumbang saran tersebut dikaitkan dengan aspek-aspek seperti keberkesanan amalan pengajaran guru, kemahiran yang menimbulkan masalah di kalangan murid atau lain-lain aspek yang relevan. Di peringkat awal kajian, usaha untuk memahami sesuatu masalah yang telah dikenalpasti dengan lebih mendalam memerlukan guru mengutip data.

3.1.3 Tujuan Kajian Untuk Mencapai Kecemerlangan
Penyelidik perlu jelas tentang tujuan kajian supaya langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu dapat ditentukan dan dirancang dengan teliti. Dalam konteks untuk mencapai kecemerlangan pendidikan, tujuan kajian yang diarahkan untuk menangani berbagai masalah pembelajaran adalah lebih tepat. Perhatikan contoh-contoh ini. "Meningkatkan keberkesanan amalan mengajar guru", atau "Meningkatkan pencapaian murid melalui pembelajaran terancang". K-edua-dua contoh tersebut menunjukkan bahawa masa atau skop kajian tidak terhad. Tujuan itu boleh digunakan oleh seorang pengkaji, beberapa orang pengkaji dan untuk satu atau semua mata pelajaran.

3.1.4 Mengutip data
Jawapan kepada sebarang soalan dalam penyelidikan adalah berasaskan data. Kajian Tindakan memerlukan data daripada beberapa sumber untuk mengukuh dan memantapkan dapatan kajian. Selain itu penggunaan data daripada pelbagai sumber atau pandangan turut memantapkan kefahaman penyelidik tentang masalah/isu yang ditangani. Berikut dicadangkan beberapa perkara yang wajar diberi perhatian sebelum mengutip data.

• Fikirkan dan senaraikan semua aspek yang berkaitan dengan masalah/isu yang hendak ditangani. Lazimnya, dari segi P&P aspek tersebut merangkumi amalan guru di bilik darjah pada masa lalu dan kesan amalan itu kepada murid.

• Penyelidik boleh mengutip seberapa banyak data yang diperlukan. Persediaan untuk mengutip dan menganalisis data memerlukan guru meluangkan sejumlah masa. Bagi mengelakkan pembaziran masa manfaatkanlah data yang telah sedia terkumpul di sekolah atau dalam bilik darjah. Dengan memanfaatkan data tersebut guru tidak perlu membina alat. Alat hariya perlu disediakan untuk mengutip data tambahan sekiranya data yang ada belum mencukupi untuk guru memahami sesuatu masalah atau keadaan. Mungkin timbul anggapan bahawa semua data adalah penting atau relevan tetapi setelah dianalisis didapati hanya sebahagian sahaja daripada data berkenaan boleh membantu guru merancang tindakan. Sudah tentulah pengutipan data yang tidak membantu itu membazirkan masa.

• Dalam sesuatu kitaran kajian tindakan, pengutipan data berlaku pada dua peringkat. Peringkat pertama ialah untuk memahami dengan lebih mendalam tentang masalah yang dikenalpasti supaya aktiviti P&P dapat dirancang. Peringkat kedua pula ialah untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dirancang melalui proses pemerhatian. Catatan terperinci harus dilakukan semasa membuat pemerhatian.

• Bagaimana data diperolehi? Pengutipan data memerlukan alat. Lazimnya dalam penyelidikan tradisi, alat yang sering digunakan ialah soal selidik atau temu bual. Dalam Kajian Tindakan alat mengutip data tidak dihadkan kepada satu-satu alat tertentu. Berbagai alat boleh diguna seperti senarai semak, komen bertulis oleh murid tentang amalan guru, catatan harian murid/guru tentang pengalaman di bilik darjah, dairi murid/guru, jurnal, kertas ujian, buku latihan murid dan sebagainya.

• Alat boleh dibina sendiri oleh guru. Membina alat melibatkan sejumlah masa. K-eupayaan penyelidik dari segi masa, dan beban tugas perlu diberi perhatian apabila membina alat. Fikirkan alat yang praktikal dilaksanakan di bilik darjah. Pengalaman menyediakan alat-alat untuk menilai murid-murid boleh membantu guru membina alat untuk mengutip data.

• Di mana data boleh diperolehi? Data untuk memahami masalah di peringkat awal kajian mungkin sudah sedia ada di sekolah dalam bentuk minit mesyuarat, laporan sekolah, rekod pencapaian, buku latihan murid, kertas ujian dan sebagainya. Langkah yang perlu dilakukan ialah menyemak dokumen-dokumen tersebut dan mengeluarkan data-data yang relevan yang boleh menjawab soalan apa, mengapa dan bagaimana berhubung dengan masalah yang hendak ditangani.

• Apabila membuat permerhatian, data yang dicatat hendaklah seperti yang dilihat bukan penilaian terhadap apa yang dilihat. Catatlah apa yang sebenarnya berlaku di bilik darjah semasa guru mengajar dan murid belajar. Perhatikan beberapa contoh data mengikut catatan pihak yang terlibat dalam kajian.


Guru

a. Tidak semua murid turut serta dalam perbincangan.

b. Murid tidak mengikut arahan guru bila membuat aktiviti kumpulan.

Rakan

a. Guru lebih banyak bercakap daripada murid.

b. Murid yang duduk di barisan belakang menguap dan kedengaran mengeluh beberapa kali semasa guru mengajar.

Data Berbentuk Penilaian

a. Murid berbual-bual semasa guru memberi arahan sebab mereka memang tidak minat belajar Bahasa Inggeris.

b. Penyampaian guru lemah.

Data berbentuk statistik bukanlah satu kemestian dalam Kajian Tindakan. Jika berlaku keadaan di mana data berbentuk statistikdiperlukan seperti untuk menunjukkan jumlah murid yang terlibat dalam sesuatu aktiviti, markah ujian dan sebagainya, data ini tidak perlu dianalisis mengikut program analisis statistik yang telah ditentukan tetapi memadai dianalisis dalam bentuk peratus, kekerapan atau jumlah sebenar mengikut perkiraaan biasa. Perhatikan contoh berikut:

a. 8 orang murid belum menguasai kemahiran mendarab.

b. 3 daripada murid masih belum menguasai kemahiran mendarab.

c. Hanya 5 daripada 30 orang murid turut serta dalam perbincangan.

d. 5 orang pelajar mendapat markah 60 daripada 100.

Sekiranya data yang dikutip itu tidak membantu atau tidak mencukupi untuk membuat rumusan atau keputusan tentang sesuatu keadaan, langkah yang perlu dilakukan ialah mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang perkara itu. Dapatkan data daripada murid atau pihak yang berkaitan dalam bentuk komen, penjelasan atau sebagainya sama ada melalui catatan, temu bual senarai semak atau lain-lain. Dengan cara ini guru boleh mengesan dengan lebih terperinci mengapa sesuatu keadaan berlaku.

Sebelum mendapatkan maklumat lanjut, fikirkan perkara-perkara yang berkaitan dengan data yang tidak lengkap itu supaya maklumat tambahan yang diperolehi boleh membantu menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sesuatu keadaan dan rumusan boleh dibuat tentang perkara itu. Gurujuga boleh meminta murid memberi cadangan untuk memperbaiki aktiviti P&P.


3.1.5 Menganalisis Data
Data yang dianalisis memberikan gambaran yangjelas tentang perkara atau situasi yang dikaji. Analisis itu juga menjadi asas kepada guru untuk .merancang aktiviti P&P seterusnya atau mengubahsuai aktiviti yang telah dijalankan.

Terdapat beberapa cara untuk menganalisis data. Antaranya ialah dengan mengelompokkan data daripada catatan guru, murid dan rakan guru mengikut tajuk, kemahiran, kategori atau sebagainya. Setelah data dikelompok cuba buat perbandingan antara kelompok itu untuk melihat perkaitan. Rumusan, kenyataan atau keputusan boleh dibuat berdasarkan perkaitan antara data guru, rakan dan murid di bawah tajuk yang sama atau tajuk yang berbeza. Contoh menganalisis dan merumus data terdapat dalam Bahagian Keempat - Menulis Laporan Kajian.

3.1.6 Merancang Aktiviti
Apabila merancang aktiviti eloklah dilakukan sumbang saran terhadap langkah-langkah yang akan dilaksanakan melalui pertanyaan apa, mengapa dan bagaimana. Contoh di bawah boleh dijadikan panduan.

• Apa aktiviti yang boleh dilaksanakan?

• Mengapa menggunakan aktiviti itu?

• Bagaimana aktiviti dijalankan?

Dalam proses merancang aktiviti, sumbang saran wajar dilakukan terhadap jenis aktiviti P&P, alat bantu mengajar, persediaan guru, strategi pelaksanaan, peraturan pelaksanaan, latihan yang disediakan, langkah-langkah pemerhatian dan alat mengutip data. Jawapan kepada pertanyaan yang dikemukan semasa sumbang saran hendaklah dikaitkan dengan analisis data. Sumbang saran membantu guru memahami mengapa sesuatu keputusan dibuat. Antara perkara yang boleh diberi perhatian apabila merancang aktiviti P&P ialah:

• Aktiviti boleh dilaksanakan oleh guru dan murid di bilik darjah.

• Penyelidik mempunyai otoriti atau bidang kuasa untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti tersebut.

• Elak aktiviti yang bertujuan untuk mengubah amalan pihak lain yang berada di luar bilik darjah.

• Rancang aktiviti yang boleh melibatkan murid sepenuhnya.


3.2 Bertindak
Setelah aktiviti P&P dirancang dengan teliti, langkah seterusnya ialah bertindak iaitu melaksanakan aktiviti di bilik darjah. Walaupun aktiviti dirancang berdasarkan analisis data yang telah dikutip, keberkesanan aktiviti belum dapat dipastikan. Aktiviti dijalankan melalui proses 'cuba-cuba' (trial and error). Ini bermakna bahawa masih terdapat ruang yang boleh diperbaiki. Sekiranya pelaksanaan peringkat pertama tidak berjaya, aktiviti yang dirancang itu perlu diperbaiki atau diubahsuai dan dilaksanakan dalam pelajaran seterusnya. Proses cuba-cuba dilaksanakan berterusan sehingga berla-ku perubahan iaitu pencapaian murid meningkat ke tahap yang lebih baik daripada masa lepas.

Murid adalah pihak yang turut terlibat secara aktif dalam kajian. Mereka bukan sahaja melaksanakan aktiviti tetapi juga membantu guru mengutip data tentang perkembangan proses P&P berkaitan dengan aktiviti yang dilaksanakan. Dalam konteks ini adalah wajar bagi guru memaklumkan kepada murid tentang kajian itu supaya mereka dapat memainkan peranan untuk bersama-sama menjayakan penyelidikan itu.

3.3 Pemerhatian
Apakah yang dimaksudkan dengan pemerhatian dan apa pula perkara-perkara yang diperhati? Pada peringkat pemerhatian penyelidik sebenarnya mengutip data. Data adalah sangat penting dalam mana-mana kajian kerana sesuatu rumusan atau kenyataan tentang sesuatu situasi berhubung dengan kajian hanya boleh dibuat dengan berlandaskan data. Penyelidikan dilakukan untuk mencari kebenaran. Data adalah bukti kepada kebenaran tentang sesuatu kajian. Sesuatu rumusan atau kenyataan yang dibuat tanpa berlandaskan data adalah merupakan andaian. Data boleh dikutip secara berpasukan melalui guru sebagai penyelidik, murid dalam darjah yang terlibat atau rakan guru.

Langkah pemerhatian haruslah diberi penelitian yang terperinci supaya proses mengutip data berjalan dengan licin dan data yang dikutip menepati keadaan yang sebenar. Tentukan cara dan alat mengutip data sebelum pemerhatian dilakukan. Maklumkan juga kepada pihak yang terlibat dalam mengutip data iaitu murid dan rakan guru, perkara-perkara yang perlu dilakukan semasa mengutip data.

3.4 Merenung
Di peringkat refleksi, penyelidik cuba merumuskan apa yang telah difahami atau dipelajari tentang proses P&P berkaitan dengan amalan mengajarnya. Semasa merenung penyelidik cuba menilai, menghurai dan memikirkan dengan menyeluruh segala aspek berkaitan dengan permasalahan P&P serta reaksi penyelidik dan murid semasa kajian dilakukan. Selain daripada menghuraikan proses P&P, gurujuga boleh menyelami perasaannya sendiri tentang kesulitan, kejayaan, kelemahan, keseronokan, keinsafan dan sebagainya setelah melaksanakan kajian.Jabatan Ilmu Pendidikan
Maktab Perguruan Sandakan
Beg Berkunci No. 31,
90009 Sandakan, Sabah.
Tel: 089-218610
Faks: 089-213814 Disediakan oleh:
Ng Kim Choy (M.Tech.Mgt.,B.A. (Hons.), Dip.Ed.),
Ketua Jabatan, Jabatan Ilmu Pendidikan, MPSS.

Menjaga warga emas - Tanggungjawab semua pihak

Selasa, 23 Februari 2010

Seorang ibu mampu menjaga 10 anak, namun 10 anak belum tentu mampu menjaga seorang ibu - ungkapan yang biasa didengar tetapi tidak semua memahami atau mungkin buat-buat tidak faham makna yang tersirat di dalamnya.
Kalau semua anak-anak memahami sudah pasti tidak timbul fenomena ibu bapa diabaikan dengan meletakkan tanggungjawab menjaga mereka pada pekerja rumah-rumah kebajikan.

Biarpun dikatakan belum berada pada tahap serius ia sedikit sebanyak telah mendorong pertimbangan kerajaan untuk kemungkinan memperkenalkan akta khas mewajibkan anak-anak menanggung kos sara hidup orang tua mereka.
Hal ini disuarakan sendiri oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil tidak lama dulu.
Mungkinkah tanggungjawab menjaga dan menyara ibu bapa yang yang sepatutnya dilakukan secara senang hati oleh anak-anak akan dilihat menjadi satu paksaan melalui kewujudan akta itu sehingga melenyapkan nilai-nilai keikhlasan.
Wartawan Siti Zaleha Jorimai mendapatkan pandangan Pensyarah Fakulti Pembangunan Sosial dan Kemanusiaan Universiti Utara Malaysia (UUM) Zarina Mat Saad mengenai isu penjagaan ke ibu bapa dan warga tua serta kewajaran akta tersebut.

MENJAGA warga tua atau ibu bapa yang sudah lanjut usia bukan masalah individu, sebaliknya melibatkan semua pihak terutama institusi keluarga, masyarakat dan kerajaan.
Bahkan jika dilihat penggunaan terma penjaga itu sendiri, ia meliputi tanggungjawab semua pihak dan terdapat banyak bentuk penjaga.Pensyarah Jabatan Kerja-Kerja Sosial, Fakulti Pembangunan Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Utara Malaysia (UUM), Zarina Mat Saad berkata, masyarakat Malaysia secara tradisional masih mengamalkan sistem keluarga luasan iaitu isi rumah yang merangkumi ibu bapa, anak-anak dan datuk, nenek atau anggota keluarga yang lain.
Ini katanya, secara tak langsung memupuk rasa tanggungjawab, perasaan kasih sayang, sokongan dan ikatan kekeluargaan yang kuat oleh ahli keluarga terhadap warga tua. Namun menurut beliau, disebabkan arus pembangunan dan proses modenisasi, nilai tradisional tadi beransur-ansur menurun.
"Akibatnya masyarakat menjadi lebih individualistik dan hubungan kekeluargaan semakin renggang. Bagaimanapun keadaan ini bukanlah sesuatu yang serius kerana masih lagi wujud keluarga luasan di Malaysia,'' katanya.

Zarina berkata, mengikut statistik Jabatan Perangkaan 1998, sebanyak 58 peratus penduduk berumur tinggal di dalam isi rumah keluarga luasan. Kajian-kajian tentang persepsi generasi muda terhadap warga tua yang dijalankan di UUM pula mendapati kebanyakan mereka melihat warga tua atau proses penuaan itu dalam keadaan positif.
Katanya, sebagai anak-anak, kita seharusnya mempunyai tanggungjawab menjalankan tugas menjaga ibu bapa yang berumur. "Ia bukan sahaja tanggungjawab sosial tetapi ia adalah tuntutan agama. Anak-anak perlu menjaga ibu bapa mereka semasa ibu bapa mereka sihat seperti menjaga makan minum, pakaian, tempat tinggal selesa dan sebagainya".
"Menjaga ibu bapa ketika sakit, ketika diambang maut dan juga menguruskan jenazah ibu bapa juga tanggungjawab yang dituntut,'' katanya. Secara umumnya Zarina berpendapat, akta khas yang mewajibkan anak-anak menanggung sara hidup orang tua mereka masih tidak diperlukan buat masa ini.
Bagi beliau, kes pengabaian terhadap ibu bapa atau warga tua di negara ini belum berada pada tahap yang serius sehingga memerlukan akta khas.
"Lagipun di dalam tuntutan agama ia cukup jelas yang menuntut kita sebagai anak dan masyarakat menjaga orang yang berumur. Namun, ini bukan bermakna isu penjagaan keatas warga tua harus dipandang ringan.
"Kita juga sudah mempunyai Pelan Tindakan Dasar Warga Tua Negara yang menekankan kepada program-program untuk menggalakkan penjagaan warga tua di dalam keluarga mereka sendiri,'' katanya.
Bagaimanapun beliau berkata, beberapa tindakan atau tanggungjawab lain perlu dilaksanakan secara bersama bukan hanya diletakkan tanggungjawab tersebut kepada penjaga informal di rumah.
Bantuan
Beliau mengakui, sekarang ini kerajaan menyediakan pelbagai bantuan, program, dan insentif kepada penjaga yang menjaga warga tua. Namun, ada segelintir anak-anak yang mengambil jalan mudah menghantar ibu bapa mereka ke rumah-rumah orang tua dengan alasan sibuk bekerja dan sebagainya.
Ada juga anak-anak yang terdesak menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua kerana tekanan dan desakan ekonomi.
Memang ada anak-anak menjaga orang tua mereka dengan rela hati dan penuh kasih sayang sehingga kadang-kadang mereka sendiri mengalami tekanan secara sedar atau tidak. Tugas menjaga bukan sahaja memerlukan tenaga, tetapi masa, dan sumber kewangan yang cukup di samping menjalankan tanggungjawab sosial yang lain.
Oleh itu, penjaga perlu juga mengawal tahap tekanan mereka supaya kesihatan fizikal dan mental mereka dalam keadaan terkawal. "Jika penjaga sendiri mengalami masalah fizikal atau mental bagaimana mereka hendak menjalankan tanggungjawab yang murni ini. Silap langkah, mereka sendiri yang menjadi pendera atau pengabai terhadap warga tua,'' katanya.
Beliau memberi beberapa tip yang boleh membantu penjaga mengurangkan tekanan ketika menjaga warga tua terutamanya warga tua yang memerlukan jagaan sepenuhnya seperti sakit atau nyanyuk.
Antara cadangan boleh dilakukan untuk mengatasi masalah pengabaian warga tua ialah; Menerapkan pendidikan tentang nilai-nilai kekeluargaan dan penjagaan warga tua di peringkat awal.
Sebagai contoh, melatih anak-anak yang masih muda rasa tanggungjawab dan sayang terhadap orang tua.
Selain itu, memperbanyakkan konsep penjagaan inter-generasi di mana agensi atau pusat penjagaan menyediakan penjagaan secara bersama iaitu pusat penjagaan untuk kanak-kanak dan warga tua.
"Dengan cara itu program atau aktiviti yang dijalankan boleh melibatkan warga tua dan kanak-kanak dapat memupuk rasa hormat dan sayang di antara mereka,'' katanya.

Dalam pada yang sama katanya, program-program atau insentif daripada kerajaan atau swasta untuk membantu penjagaan kepada penjaga perlu diwar-warkan agar mereka lebih sedar tentang sumber yang boleh didapati terutama mereka yang tinggal di luar bandar.
Perlu menyediakan satu sistem pendaftaran penjaga supaya segala bentuk bantuan dan program boleh disalurkan dengan mudah.
"Maknanya kita tahu siapa yang menjaga siapa di dalam masyarakat,'' katanya. Pihak berkuasa tempatan pula katanya, harus membentuk dasar memberi keutamaan perumahan kepada penjaga yang menjaga ibu bapa yang tua, di samping mewujudkan struktur perumahan yang sesuai untuk ibu bapa yang tua di bandar.
"Kita mungkin boleh mengambil contoh negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, di mana mereka menyediakan perumahan atau bangunan untuk warga tua yang lebih suka hidup sendiri".

"Oleh itu, ibu bapa boleh tinggal di bandar berdekatan dengan anak-anak tetapi mungkin bukan di dalam satu rumah,'' katanya.
Majikan perlu katanya, perlu menyediakan persekitaran kerja yang lebih mesra kepada penjaga seperti waktu kerja yang fleksibel, sistem kerja dari rumah, atau ganjaran atau bantuan-bantuan kewangan yang lain.

KATA-KATA HIKMAT UTK KARANGAN

Sabtu, 20 Februari 2010

01. baik kaya ialah kaya hati,sebaik-baik bekal ialah takwa,seburuk-buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta.

02. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. (Hamka).

03. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. ~Horne

04. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu, tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu.

05. Kalau hidup ingin merdeka, Tiada tercapai hanya berkata, Ke muka maju sekata, maju kita, Melemparkan jauh jiwa hamba. ~Usman Awang

06. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan." ~Surah al-Hajj:77

07. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik, dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18

08. Berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu.

09. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. ~Davey John Schwartz

10. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan." ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan)

11. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala rasuah. Secara umumnya, lebih tinggi rasuah yang ada, lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki." ~Profesor Diraja Ungku Aziz

12. Sabar penghilang penat, tekun pembawa dekat.

13. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai.

14. Terbang bangau sepanjang hari, ke tasik jua akhirnya dicari.

15. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit.

16. Siapa yang banyak bicara, banyak pula salahnya; siapa yang banyak salah, hilanglah harga dirinya; siapa yang hilang harga dirinya, bererti dia tidak warak; sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. ~ Saidina Ali Abu Talib

17. Sabda Rasulullah s.a.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka merosakkan madu."

18. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha untuk mengejar impian hari esok.

19. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manusia yang jujur. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. (surah Al-Baqarah:214)

20. Kekitaan yang erat tiada yang berat.

21. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari.

22. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat yang membinasakan iaitu; dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau; hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau; hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau; adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. - SAIDINA ABU BAKAR

23. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang.

24. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat, dibaling dengan batu dibalas dengan buah.

25. Tunjuk menjadi telaga budi, ajar menjadi suluh hati.

PENANDA WACANA

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK


• Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak

• Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan

• Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian ….. pada
tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak …………PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH

• Sebagai contohnya

• Biar kita lihat

• Biar kita ambil contoh

• Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah

• Sebagai analoginya,

• Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialahPENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN

• Intihanya,

• Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas

• Konklusinya,

• Dengan ini diharapkan

• Bukan itu sahaja

• Mudah-mudahan perkara ini

• Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa

• Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah
sama dituruni, insyallah perkara ini akan …

• Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama-sama

PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN

• Bagi sesetengah orang …

• Begitu juga dengan …

• Begitu juga halnya dengan …

• Bertitik tolak daripada itu …

• Bukan itu sahaja …

• Dalam hal ini …

• Dalam konteks ini ..

• Dalam zaman yang serba canggih ini …

• Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa …

• Dengan adanya …

• Dengan berbuat demikian …

• Dengan perkataan lain ..

• Disebabkan hal itu

• Disebabkan keistimewaan inilah kita ..

• Hal ini berlaku disebabkan

• Hal ini penting dalam

• Hal ini serupa dengan

• Hal yang serupa berlaku apabila

• Ini disebabkan

• Ini membuktikan bahawa

• Ini menggambarkan bahawa

• Ini secara tidak langsung akan

• Ini semua meninggalkan kesan kerana

• Ini tentu sekali membuatkan

• Jadi kita perlu

• Jadi kita hendaklah

• Keadaan ini tentunya

• Lantaran itu sehingga kini

• Kesemua ini menyumbang kepada

• Kita mengakui hakikat bahawa

• Kita sering menonton di kaca televisyen

• Kita sering membaca di dada-dada akhbar

• Memandangkan keadaan yang sedemikian

• Namun sejak kebelakangan ini

• Oleh itu, bolehlah dikatakan

• Secara logiknya masa yang

• Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita

• Keadaan ini seharusnya boleh

• Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini

• Kendatipun demikian, kita masih

• Yang paling nyata ialah

• Yang perlu kita pastikan ialah

PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN

• Kita dapat menyaksikan betapa…

• Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana…

• Lazimnya, dalam keadaan …

• Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah …

• Pada hemat saya …

• Pada pandangan saya …

• Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa …

• Sebagaimana yang kita ketahui

• Sebagaimana yang kita maklumi

• Sejak awal lagi

• Sejak kebelakangan ini

• Selain itu, pada masa ini juga

• Seperti yang telah dinyatakan

• Umum mengetahui bahawa

• Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas

PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN

• Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama.

• Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang menunjangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama.

• Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drastik dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara kita ini.

• Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan pendapat yang menyatakan …….

• Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi.

PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN

• Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap
empat penjuru dunia ini tentang isu …
• Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan
minda kita telah ….
• Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020. Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang
bakal menghambat.
• Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan
dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun
disebalik itu, kita acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial
yang beronal yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri.
• Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini …
• Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan …

PENGANGKUTAN AWAM DI MALAYSIA

Apakah tanda utama di mana sebuah negara boleh dianggap sudah menjadi negara maju?

Oleh ZIN MAHMUD

Adakah apabila negara itu mencapai tahap negara berpendapatan tinggi? Atau negara yang mempunyai bangunan-bangunan pencakar langit? Atau negara yang mempunyai lebuh raya berselirat di seluruh wilayahnya? Atau negara yang mempunyai universiti hebat?

Bagi penulis ini, tanda utama sesebuah negara sudah mencapai tahap maju ialah kemampuannya untuk menyediakan pengangkutan awam kepada rakyatnya. Khususnya bagi mereka yang berpendapatan sederhana dan rendah.

Pengangkutan awam yang cekap mesti dapat dilihat di bandar-bandar besar negara-negara maju, paling utama di ibu kota. Usaha menyediakan pengangkutan awam yang cekap, murah dan selamat merupakan cabaran besar kepada mana-mana negara. Ia menguji bukan saja kemampuan ekonomi, perancangan sesebuah negara tetapi lebih penting lagi ialah keprihatinan terhadap golongan sederhana dan rendah yang terpaksa berulang alik menggunakan kenderaan awam.

Apabila disebut pengangkutan awam, tentunya ia merujuk kepada keretapi transit laju ringan (LRT), bas dan teksi. Malangnya bagi mengatur sistem rangkaian pengangkutan awam di bandar-bandar memerlukan keupayaan menyelesaikan pelbagai masalah serta isu yang berkait serta berangkai-rangkai melibatkan pelbagai pihak berkuasa dalam sesebuah negara.

Orang biasa dan kebanyakan khususnya mereka yang menjadi pengguna pengangkutan awam dengan berlatarkan pendapatan sederhana dan rendah bukan saja tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi mereka sendiri tidak memiliki kuasa. Bagaimanapun , apa yang mereka boleh lakukan hanya mengeluh dan menyumpah-nyumpah pihak berkuasa apabila mereka terpaksa sampai ke tempat kerja lewat dengan berasak-asak berada dalam komuter kerana gerabak yang tidak cukup. terpaksa bangun awal pagi dan balik lewat kerana pengangkutan awam yang tidak cekap ini.

Sedangkan mereka yang mempunyai kuasa dan mempunyai tanggungjawab dalam menyelesaikan masalah pengangkutan awam baik secara keseluruhan atau sebahagiannya adalah terdiri daripada mereka yang tidak menggunakan pengangkutan awam.

Dipertanggungjawabkan

Tentunya mereka yang mempunyai kuasa melalui jawatan-jawatan yang dipertanggungjawabkan baik berupa politik mahupun perkhidmatan awam di samping birokrat dan teknokrat adalah golongan yang berpendapatan sederhana tinggi, kalau tidak pun tinggi. Dengan pelajaran yang tinggi lebih-lebih lagi mempunyai pendedahan kepada sistem pengangkutan awam di negara-negara maju tentunya mereka mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing. Tetapi tentunya golongan ini mempunyai kenderaan sendiri, malah memiliki pemandu sendiri, dan tidak akan berasakan kesusahan yang ditanggung oleh orang ramai yang terpaksa menggunakan pengangkutan awam.

Sememangnya kini di negara ini, banyak warga asing yang menggunakan pengangkutan awam. Apatah lagi golongan seperti mereka yang tidak akan mengadu atau mengenakan desakan supaya sistem pengangkutan awam di negara ini diperbaiki. Tetapi suara warganegara Malaysia sendiri yang mendesak supaya langkah segera baik berupa jangka pendak dan jangka panjang terhadap pengangkutan awam juga tidak kuat kedengaran.

Tidak terdapat badan-badan bukan kerajaan (NGO) yang mengkhususnkan perjuangan mereka untuk memperbaiki pengangkutan awam. Persatuan-persatuan pengguna di negara ini mempunyai pelbagai agenda dan dalam keadaan ini, isu pengangkutan awam pasti tenggelam.

Tetapi ada sebuah NGO yang khususb memperjuangkan pembaikan pengangkutan awam di Malaysia. Bernama Transit Malaysia, yang tujuannya adalah untuk memberi suara kepada pengguna pengangkutan awam. Bagaimanapun, ia belum menjadi kumpulan pendesak yang berkesan.

Bukanlah tidak ada kemajuan sejak 10 dan 20 tahun lalu dalam hal pengangkutan awam. Daripada usaha memperkenalkan bas mini, yang muncul dalam pelbagai bentuk, kemudian disusun semula sistem bas di Lembah Klang dengan pelbagai cara. Antaranya penggunaan laluan bas khsusunya mereka. Begitu juga dengan usaha memperkenalkan Komuter dan LRT. Banyak kemajuan tetapi bukan saja tidak cukup, pengguna pengangkutan awam masih tidak dapat menikmati perkhidmatan secara cekap dan berkesan.

Mengapa aktivisme bagi memperjuangkan penggunaan pengangkutan awam yang cekap dan berkesan tidak sampai pada tahap yang dapat merobah terus suasana perjalanan di negara ini?

Para pengguna pengangkutan awam umumnya akan sampai ke satu peringkat kehidupan di mana mereka akan menukar cara hidup kepada menggunakan pengangkutan persendirian. Apabila sudah menggunakan kereta, maka lambat laun mereka akan lupa tentang kesengsaraan yang dilalui oleh orang ramai yang menggunakan pengangkutan awam.

Sedangkan golongan pengguna pengangkutan awam adalah daripada kalangan majoriti. Tetapi yang menentukan nasib mereka dalam kehidupan selesaan untuk pergi ulang alik bekerja berada pada tangan golongan minoriti yang tidak menggunakan pengangkutan awam.

Sedangkan kesenangan dan kekayaan yang dinikmati serta dimiliki oleh golongan minoriti ini adalah amanah untuk turut membela dan menyeratakan lekmakmuran negara pada golongan majoriti yang sememangnya berpendapatan sederhana dan rendah.

Justeru, mereka yang memandu kereta-kereta indah di lebuh-lebuh raya negara yang terbentang panjang mesti tidak saja menrungut menegnai kese3sakan lalu lintas yang menyuakarkan mereka untuk tempat kerja, tetapi pada waktu sama turut membvantu menyelesaikan masalah pengangkutan awam lebih-lebih lagi jika ia memiliki kuasa dan pengaruh dalam bidang itu.

Bertegas Perkara 152

Oleh DR. MOHD RIDHUAN TEE

Saya bergegas pulang ke ibu kota pada 15.2.2010 untuk memenuhi jemputan Gapena, Kalam dan Pena sebagai panelis Wacana Peradaban Bahasa Melayu sempena Hari Pejuang Bahasa 152 di Dewan Bahasa dan Pustaka. Walaupun sedang bercuti Tahun Baru Cina, berpegang kepada prinsip bila mana berlaku pertembungan antara kepentingan negara dengan kepentingan bangsa, maka kepentingan negara mesti diutamakan.

Namun, alangkah hampa rasa hati kerana bilangan peserta yang hadir kurang dari 200 orang, sedangkan perkara yang dibincangkan merupakan masalah dasar negara. Di manakah sensitiviti kita sebagai warganegara di bumi tercinta ini? Tarikh 15.2 dipilih kerana mengambil roh perkara 152 Perlembagaan Persekutuan mengenai kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pelik sungguh memikirkan, kenapa berforum membincangkan sesuatu yang telah menjadi dasar negara? Kenapa tidak dilaksanakan sejak dahulu lagi?

Sungguh amat terharu memberikan pandangan dalam forum sebegini, apatah lagi mendengar beberapa pandangan panelis gandingan. Maklumlah Bahasa Melayu selaku bahasa yang termaktub dalam Perlembagaan tidak terdaulat di bumi sendiri. Kita sibuk dengan bahasa lain, terutama bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Menggambarkan seolah-olah bahasa sendiri tidak penting. Persoalannya, bagaimanakah kita boleh mengharapkan orang lain menghormati bahasa Melayu jika kita sendiri tidak serius untuk memartabatkan bahasa Melayu yang menjadi tunjang pembinaan sebuah negara bangsa?

Kita sanggup berbelanja sejumlah besar wang sehingga berbilion ringgit untuk memperkasakan bahasa Inggeris, tetapi sejauhmanakah sejumlah yang sama atau lebih, digunakan untuk memperkasakan bahasa Melayu? Kita juga sanggup berhabis membeli komputer serta segala kelengkapan makmal bahasa Inggeris dengan peralatan canggih bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris, tetapi adakah perkara yang sama disediakan untuk bahasa Melayu? Terkadangkala terlalu pahit juga untuk menyalah sekolah vernakular kerana bersikap acuh tidak acuh terhadap bahasa Melayu, sedangkan kita tidak serius menyediakan platform untuk memandaikan mereka dalam bahasa perpaduan ini.

Saya fikir tidak ada seorang pun yang akan menolak akan kepentingan bahasa Inggeris dalam mendepani arus modenisasi dan globalisasi. Adalah suatu tindakan yang bodoh jika kita menolak tuntutan belajar bahasa asing, kerana ia amat dituntut oleh agama. Tetapi janganlah terlalu ghairah dengan bahasa asing sehingga bahasa sendiri berdagang di bumi sendiri. Di manakah slogan Bahasa Jiwa Bangsa yang tersemat di sanubari selama ini?

Apakah bahasa Inggeris satu-satunya faktor yang akan menentukan kemajuan sesebuah negara atau sikap kita yang perlu berubah? Terkenang saya kepada beberapa buah negeri maju seperti Perancis, kita tidak akan dilayan jika berbahasa Inggeris di sana, tetapi negara mereka tetap maju. Di Jepun pula, selepas negara ini musnah dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki 1945, mereka terus bangun dengan semangat kejepunannya. Hari ini, Jepun terus berada di persada dunia setanding dengan negara maju yang lain. Dalam kata lain, semangat sayangkan identiti dan bahasa jiwa bangsa telah melonjak negara mereka. Begitu juga dengan negara lain, mereka bangun dengan acuan jati diri dengan memperkasakan bahasa jiwa bangsa dari segala segi.

Kadangkala saya sendiri merasa terpukul, kenapa mesti sanggup bersusah payah mempertahankan bahasa Melayu, lagi pun ia bukan bahasa ibunda saya? Kenapa perlu berhadapan dengan kutukan dan kritikan bangsa sendiri hanya semata-mata mempertahankan bahasa orang lain? Setelah difikirkan balik, baru saya sedar, rupa-rupanya semangat cintakan tanahair dan Islam mengatasi segala-galanya sehingga terlupa asal-usul sendiri. Saya tidak nampak ini satu dosa seperti yang dilabelkan oleh ultra kiasu.

Jika bahasa Inggeris yang menjadi punca kelemahan anak bangsa kita, maka lakukan perubahan secara besar-besaran terhadap cara pengajaran dan pembelajarannya dari segi domain, kognitif, psikomotor, pedagogi dan berbagai aspek lagi, bukannya merubah asas sistem pendidikan itu sendiri.

Petikan: utusan Melayu

Kebanjiran warga asing

Khamis, 18 Februari 2010

DALAM dunia tanpa sempadan kini jurang perpisahan antara negara makin lama makin lenyap. Pergerakan manusia dari satu tempat ke satu tempat menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Manusia bergerak sama ada untuk melancong, melanjutkan pelajaran, lari dari konflik atau mencari rezeki untuk menikmati kehidupan lebih baik. Malaysia juga tidak sunyi daripada fenomena pergerakan manusia ini. Malah negara mengalu-alukan kedatangan mereka ini jika tujuannya untuk melancong, belajar atau bekerja. Di Malaysia dikatakan ada lebih dua juta warga asing dengan pelbagai status – pekerja berdaftar, pelarian, pendatang haram dan pelancong yang 'lesap'. Pada hari-hari biasa kehadiran mereka ini tidak dirasai. Tetapi pada hari cuti perayaan besar, kebanjiran mereka menjadi ketara terutama di kota-kota besar. Umpamanya di ibu negara ketika cuti umum Tahun Baru Cina, Ahad lalu berlaku 'perhimpunan' puluhan ribu orang asing di sekitar Hentian Puduraya seperti Kompleks Cahaya Suria dan Kompleks Kotaraya di Jalan Silang selain Jalan Petaling, Lebuh Ampang, Chow Kit serta lorong dan jalan di sekitar kawasan itu. Mereka tampil dengan cara mereka tersendiri, dengan sikap dan perlakuan yang dibawa dari negara asal mereka.

Siapa orang asing ini – adakah mereka 'halal atau haram'. Tiada siapa yang dapat mengesahkan status mereka. Orang Rohingya, Myanmar, Bangladesh, India, Pakistan, Vietnam, China, Filipina, Indonesia malah ada yang datang sejauh benua Afrika, yakni Nigeria, Ghana, Sudan dan negara Asia Tengah 'berkampung dan bebas melakukan sesuka hati' di lokasi berkenaan. Apakah keadaan ini hasil sikap kita mudah memberi layanan baik kepada warga asing atau ketagihan majikan tempatan untuk menggaji pekerja asing? Kita faham dalam dunia serba moden sekarang kita tidak dapat lari daripada pergantungan kepada tenaga asing. Malah ada juga rakyat kita yang berhijrah kepada negara lain untuk mengejar ilmu atau mencari rezeki. Tetapi wajarkah kita menerima kedatangan semua warga asing tanpa usul periksa 'kualiti' mereka. Kerajaan harus peka atau sensitif dengan perkembangan ini. Membanteras pendatang haram dan menggantikan tenaga asing dengan pekerja tempatan harus dijadikan Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) masing-masing untuk Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Sumber Manusia mulai 2010.

Maka apabila kerajaan menetapkan enam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) termasuk membabitkan usaha mengurangkan jenayah maka realiti yang mesti diakui ialah sebahagian daripada kes itu membabitkan penjenayah asing. Kebanjiran mereka turut mengaitkan Malaysia sebagai pusat pelbagai sindiket antarabangsa seperti penyeludupan manusia, pengedaran dadah, pemalsuan dokumen imigresen serta kad kredit. Semua ini memburukkan imej Malaysia pada kaca mata masyarakat antarabangsa. Kerajaan juga mesti berpendirian tegas dan berpada-pada berhubung kesanggupan melindungi pelarian kerana Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Pelarian (UNHCR) merekodkan ada 79,300 orang pelarian dan pencari perlindungan di negara ini.

Ringkas, kebanjiran orang asing akan menyumbang kepada pelbagai masalah sosial, ekonomi dan politik selain meningkatkan kos pengurusan kerajaan yang sepatutnya perbelanjaan itu boleh dikurangkan atau dimanfaatkan anak watan. Oleh itu, tindakan mengawal kehadiran 'semut asing' daripada terus menikmati 'gula' di negara ini perlu dilakukan segera demi kebaikan rakyat dan keselamatan negara ini.

PROFESOR & ORANG ASLI

Tersebutlah kisah seorang Profesor yang menyewa sampan Orang Asli untuk mudik ke hulu Sungai Tembeling ke arah Taman Negara, Pahang. Sebelum menaiki sampan, Profesor itu telah mengutip sebutir batu leper. Sejurus berlepas dari pekan Kuala Tembeling, sungai masih lebar dan aliran air kelihatan tidaklah begitu deras.
Profesor itu telaah melontar batu leper yang dibawanya selari dengan permukaan air. Batu tersebut meloncat sebanyak 3 kali di permukaan air sebelum tenggelam. Sambil tersenyum sinis, Profesor itu memaling muka ke arah Orang Asli itu dan bertanya, “Bolehkah kamu terangkan bagaimana batu itu boleh meloncat beberapa kali?”.Orang Asli itu menjawab, “Tidak!” Profesor itu menempelak, “Itu adalah Fizik. Kalau begitu, 25 peratus daripada hidup anda telah hilang.”Semakin ke hulu, lebar sungai semakin mengecil dan aliran air bertambah deras. Profesor itu mengutip sebiji benih yang hanyut di permukaan air dan menunjukkan kepada Oranng Asli,”Tahukah kamu ini biji apa dan kenapa ia hanyut?”, “Tidak tahu, encik, jawab Orang Asli. “Ini adalah Biologi. Kalau begitu, 50 peratus daripada hidup anda telah hilang.”Semakin ke hulu, aliran sungaai semakin deras. Ketika melalui suatu kawasan yang banyak susunan batu yang pelbagai warna. “Bagaimana macam-macam corak warna menarik itu terjadi?” “Entah encik, saya tidak belajar,”jawab dengan loghat Orang Asli. Sungguh 75 peratus daripada hidup anda telah hilang.”Tiba-tiba sampan yang dinaiki oleh mereka terlanggar batu lalu bocor. Air masuk memenuhi sampan dengan cepat dan sampan mula tenggelam. Orang Asli segera berteriak, “Encik pandai tak berenang?” Profesor itu mengaku memang tidak tahu berenang (sudahlah tak tahu berenag, tak pakai jaket keselamatan pula). Sampuk Orang Asli, ” Kalau begitu 100 peratus hidup encik habis hilang,”. Dengan bersusah payah, Orang Asli berenag ke arah tebing sungai seorang diri kerana arus sungai sangat deras.

SALING MELENGKAPI

Jumaat, 12 Februari 2010

KITA HIDUP DI DUNIA BUKAN UNTUK BERTANDING TAPI UNTUK SALING MELENGKAPI SESAMA KITA.

WE ARE HERE TO COMPLETE NOT TO COMPETE.

ALLAH MEMBERI UNTUK KITA MEMBERI

Malangnya dalam hidup ini ramai manusia mementingkan bagaimana untuk mendapat bukan memberi.Maka berlakulah persaingan malah perebutan. Padahal hidup ini bukan untuk bersaing tetapi saling berkongsi.

MEMBERI DAN MENERIMA

Jika kita banyak memberi kita akan meningkatkan kualiti jiwa. Jika kita banyak menerima kita akan hanya meningkatkan kuantiti harta. Kualiti jiwa itu matlamat, kuantiti harta itu alat.