ISU/TOPIK KARANGAN TINGKATAN 6 2010

Rabu, 31 Mac 2010

Seperti biasa, isu karangan sentiasa berubah setiap tahun. Walau bagaimanapun, ada juga isu yang dibincangkan pada tahun-tahun lepas masih belum disoal dalam peperiksaan STPM. Oleh hal yang demikian, isu tersebut masih relevan dengan keadaan semasa dan masih boleh dibincangkan dan dijadikan latihan untuk menulis karangan oleh pelajar-pelajar Tingkatan 6 pada tahun ini.

Kebiasaannya, soalan-soalan yang pernah keluar dalam peperiksaan STPM akan berfokus kepada isu nasional atau negara, masyarakat serta remaja atau pelajar berdasarkan bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, pendidikan, sukan, bahasa, seni atau budaya, sains dan teknologi, kemanusiaan dan kemasyarakatan, sastera, sejarah, geografi, hal ehwal wanita, dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, saya telah menyediakan isu-isu yang boleh digunakan oleh pelajar dan guru untuk dibincangkan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas pada tahun ini. Pelajar-pelajar bolehlah mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan isu tersebut sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan STPM pada tahun ini. Pelajar-pelajar perlu bersedia lebih awal dan perlu berlatih untuk mencari isi penting dan mengolah isi karangan, agar menjadi karangan yang mantap. Yang berikut disenaraikan isu-isu karangan tersebut.

1. Pemanasan Global – Faktor, kesan dan langkah untuk mengatasinya.
2. Penganjuran Sukan Peringkat Antarabangsa – Kepentingannya
3. Bangunan atau Tempat Bersejarah – Kepentingan dan usaha untuk mengekalkannya
4. Masalah Bencana Alam – Kesan dan usaha untuk membantu mangsa
5. Meningkatkan Kecemerlangan Pendidikan – Kepentingan dan usaha yang dijalankan
6. Perniagaan Internet – Kepentingannya
7. Jenayah Ragut - Langkah untuk menanganinya
8. Penggunaan Kad Kredit – Kepentingan dan langkah untuk mengawal penggunaannya.
9. Masalah Perumahan – Kesan dan langkah untuk mengatasinya
10. Penyakit kanser – Kesan dan usaha-usaha untuk menanganinya
11. Sekolah Kluster – Kepentingannya
12. Masalah Keracunan Makanan dalam Kalangan Murid Sekolah – Punca dan usaha untuk menanganinya
13. Pelaburan Asing – Kepentingan dan usaha untuk menarik pelaburan asing
14. Pengangkutan Awam – Kelebihan dan usaha untuk menggalakkan penggunaannya
15. Perubatan Alternatif – Kepentingannya
16. Kes Penculikan Kanak-kanak – Langkah-langkah untuk menanganinya
17. Adat Resam – Kepentingan dan usaha untuk mengekalkannya
18. Orang Gaji Asing – Masalah dan usaha untuk mengatasinya
19. Pertanian Moden – Kepentingan dan usaha untuk memajukannya
20. Kebanjiran Drama Bersiri Asing – Kesan dan usaha untuk mengawalnya

Pelajar-pelajar harus sedar bahawa menulis karangan ialah satu kemahiran yang perlu digilap melalui latihan yang berterusan. Hal ini demikian kerana kemahiran mengarang melibatkan kemahiran maklumat, kemahiran berfikir, kemahiran memindahkan idea daripada fikiran ke dalam bentuk tulisan dan ayat di atas kertas. Sekiranya murid-murid tidak membiasakan diri dengan latihan menulis karangan sudah pasti murid-murid akan menghadapi masalah dan berasa kekok untuk menulis karangan di dalam dewan peperiksaan nanti. Oleh hal yang demikian, murid-murid perlulah mendisiplinkan diri dengan sekurang-kurangnya menulis satu perenggan karangan setiap hari. Murid-murid perlulah memperuntukkan masa sekurang-kurangnya sepuluh hingga lima belas minit untuk menulis satu perenggan karangan setiap hari. Pelajar-pelajar hendaklah menjadikan perkara tersebut sebagai amalan harian yang perlu dilakukan seperti amalan makan dan minum atau amalan menunaikan solat lima waktu setiap hari.

Kebiasaannya juga, saya akan menekankan aspek penulisan karangan ini kerana banyak murid yang menghadapi masalah untuk menulis karangan dan mereka menganggap penulisan karangan sebagai suatu perkara yang amat berat atau sukar untuk dilakukan dan ada juga yang tidak mahu membuat latihan secara sistematik dan konsisten. Oleh itu, pelajar-pelajar hendaklah mengubah persepsi tersebut dan menjadikan amalan menulis satu perenggan karangan sekurang-kurangnya setiap hari sebagai satu budaya atau amalan hidup hinggalah menjelang hari peperiksaan. Pelajar-pelajar harus ingat bahawa dengan membuat latihan secara konsisten, sudah pasti murid-murid akan terbiasa dengan budaya itu dan dapat menulis karangan yang mantap dan cemerlang dalam peperiksaan nanti. Insya-Allah.

Kredit: Cikgu Mohd Khir

ISU/TOPIK KARANGAN TINGKATAN 6 2010

Seperti biasa, isu karangan sentiasa berubah setiap tahun. Walau bagaimanapun, ada juga isu yang dibincangkan pada tahun-tahun lepas masih belum disoal dalam peperiksaan STPM. Oleh hal yang demikian, isu tersebut masih relevan dengan keadaan semasa dan masih boleh dibincangkan dan dijadikan latihan untuk menulis karangan oleh pelajar-pelajar Tingkatan 6 pada tahun ini.

Kebiasaannya, soalan-soalan yang pernah keluar dalam peperiksaan STPM akan berfokus kepada isu nasional atau negara, masyarakat serta remaja atau pelajar berdasarkan bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, pendidikan, sukan, bahasa, seni atau budaya, sains dan teknologi, kemanusiaan dan kemasyarakatan, sastera, sejarah, geografi, hal ehwal wanita, dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, saya telah menyediakan isu-isu yang boleh digunakan oleh pelajar dan guru untuk dibincangkan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas pada tahun ini. Pelajar-pelajar bolehlah mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan isu tersebut sebagai persediaan untuk menghadapi peperiksaan STPM pada tahun ini. Pelajar-pelajar perlu bersedia lebih awal dan perlu berlatih untuk mencari isi penting dan mengolah isi karangan, agar menjadi karangan yang mantap. Yang berikut disenaraikan isu-isu karangan tersebut.

1. Pemanasan Global – Faktor, kesan dan langkah untuk mengatasinya.
2. Penganjuran Sukan Peringkat Antarabangsa – Kepentingannya
3. Bangunan atau Tempat Bersejarah – Kepentingan dan usaha untuk mengekalkannya
4. Masalah Bencana Alam – Kesan dan usaha untuk membantu mangsa
5. Meningkatkan Kecemerlangan Pendidikan – Kepentingan dan usaha yang dijalankan
6. Perniagaan Internet – Kepentingannya
7. Jenayah Ragut - Langkah untuk menanganinya
8. Penggunaan Kad Kredit – Kepentingan dan langkah untuk mengawal penggunaannya.
9. Masalah Perumahan – Kesan dan langkah untuk mengatasinya
10. Penyakit kanser – Kesan dan usaha-usaha untuk menanganinya
11. Sekolah Kluster – Kepentingannya
12. Masalah Keracunan Makanan dalam Kalangan Murid Sekolah – Punca dan usaha untuk menanganinya
13. Pelaburan Asing – Kepentingan dan usaha untuk menarik pelaburan asing
14. Pengangkutan Awam – Kelebihan dan usaha untuk menggalakkan penggunaannya
15. Perubatan Alternatif – Kepentingannya
16. Kes Penculikan Kanak-kanak – Langkah-langkah untuk menanganinya
17. Adat Resam – Kepentingan dan usaha untuk mengekalkannya
18. Orang Gaji Asing – Masalah dan usaha untuk mengatasinya
19. Pertanian Moden – Kepentingan dan usaha untuk memajukannya
20. Kebanjiran Drama Bersiri Asing – Kesan dan usaha untuk mengawalnya

Pelajar-pelajar harus sedar bahawa menulis karangan ialah satu kemahiran yang perlu digilap melalui latihan yang berterusan. Hal ini demikian kerana kemahiran mengarang melibatkan kemahiran maklumat, kemahiran berfikir, kemahiran memindahkan idea daripada fikiran ke dalam bentuk tulisan dan ayat di atas kertas. Sekiranya murid-murid tidak membiasakan diri dengan latihan menulis karangan sudah pasti murid-murid akan menghadapi masalah dan berasa kekok untuk menulis karangan di dalam dewan peperiksaan nanti. Oleh hal yang demikian, murid-murid perlulah mendisiplinkan diri dengan sekurang-kurangnya menulis satu perenggan karangan setiap hari. Murid-murid perlulah memperuntukkan masa sekurang-kurangnya sepuluh hingga lima belas minit untuk menulis satu perenggan karangan setiap hari. Pelajar-pelajar hendaklah menjadikan perkara tersebut sebagai amalan harian yang perlu dilakukan seperti amalan makan dan minum atau amalan menunaikan solat lima waktu setiap hari.

Kebiasaannya juga, saya akan menekankan aspek penulisan karangan ini kerana banyak murid yang menghadapi masalah untuk menulis karangan dan mereka menganggap penulisan karangan sebagai suatu perkara yang amat berat atau sukar untuk dilakukan dan ada juga yang tidak mahu membuat latihan secara sistematik dan konsisten. Oleh itu, pelajar-pelajar hendaklah mengubah persepsi tersebut dan menjadikan amalan menulis satu perenggan karangan sekurang-kurangnya setiap hari sebagai satu budaya atau amalan hidup hinggalah menjelang hari peperiksaan. Pelajar-pelajar harus ingat bahawa dengan membuat latihan secara konsisten, sudah pasti murid-murid akan terbiasa dengan budaya itu dan dapat menulis karangan yang mantap dan cemerlang dalam peperiksaan nanti. Insya-Allah.

Kredit: Cikgu Mohd Khir

DALAM & DI DALAM

Dalam : untuk konsep abstrak dan konkrit yang tiada ruang.
contoh :....dalam kenyataan akhbar...

Di dalam : untuk konkrit yang ada ruang.
Contoh :...di dalam hati (dalam hati ada ruang walaupun berbentuk pepejal)

BANYAK & RAMAI

Konteks penggunaan yg lebih tepat:
1.Banyak : digunakan utk maksud bilangan jamak. cth: Banyak murid ponteng sekolah pada hari ini.

2. Ramai : digunakan utk maksud suasana. Cth: ramai org membeli belah di Pasar raya Jasmin