Penanda Huraian Isi Karangan
a.       Hal ini demikian kerana
b.      Hal ini berlaku kerana
c.       Hal ini terjadi kerana
d.      Hal ini disebabkan oleh
e.      Hal ini wujud akibat daripada
f.        Hal ini bersangkut paut dengan
g.       Hal ini berpunca daripada
h.      Hal ini tercetus apabila
i.         Hal ini timbul aapabila

Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat
Cth : Gejala ragut  yang berleluasa  dewasa ini umpama nanah  masyarakat  (huraian 1) ..........(X)............. membimbangkan semua pihak.(huraian 2)
a.       justeru
b.      malah
c.       malahan
d.      tambahan pula
e.      sementelahan
f.        sekali gus
g.       di samping
h.      bahkan

Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza
a.       Walaubagaimanapun
b.      Namun demikian
c.       Daripada perspektif  yang berbeza
d.      Jika dilihat dari sudut lain
e.      Kontradiksinya

LATIHAN 2/4

Ahad, 1 April 2012

Ada pendapat yang mengatakan bahawa sebahagian besar daripada penyakit yang dihidapi oleh manusia pada masa ini berpunca daripada masalah pencemaran. Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pendapat ini. Bincangkan.
-sila bina perenggan pendahuluan bagi soalan tersebut.
-pastikan ayat bayangan isi tepat; gunakan pendekatan bersetuju dahulu dengan tajuk, kemudian bincangkan punca-punca lain.
-pastikan perenggan pendahuluan yang dibina ada diselitkan fakta,frasa menarik atau peribahasa