ANALISIS PERCUBAAN NEGERI-NEGERI 2011 (SOALAN 910/2 BAHAGIAN A)

Jumaat, 18 November 2011


Negeri
Isu
Fokus Soalan

Kedah
1. Gejala penagihan semula dadah membimbangkan semua pihak.
Pada pendapat anda, mengapakah perkara ini berlaku?.
2. Fenomena pemerdagangan manusia menimbulkan pelbagai masalah.

Jelaskan faktor-faktor dan bincangkan implikasinya kepada masyarakat dan negara.
3. Vandalisme selalunya dikaitkan dengan keruntuhan institusi kekeluargaan.
Sejauh manakah anda setuju dengan penyataan ini dan cadangkan langkah-langkah untuk menanganinya.
4. Lambakan produk tiruan di pasaran menimbulkan kebimbangan masyarakat.
Sediakan memorandum kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan pengguna untuk menyatakan kekesalan dan langkah-langkah untuk mengatasinya.
Pahang
1. Kewujudan laman sosial seperti “facebook”, “twitter”, dan “blog”.
Bincangkan impak laman sosial ini kepada masyarakat dan negara.
2. Malaysia dikatakan mempunyai kekuatan untuk menjadi pusat pendidikan serantau.
Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat tersebut?
3. Pengambilan vitamin dan bahan minuman bertonik.
Jelaskan kebaikan pengambilan vitamin dan bahan minuman bertonik tersebut.
4. Stesen televisyen dan pengusaha pawagam cenderung menyiarkan drama dan filem yang berunsur mistik
Tulis memorandum untuk menyatakan kekesalan tentang kesan negatif yang timbul daripada rancangan tersebut dan kemukakan usul untuk menangani kesan negatif itu.Terengganu
1. Masalah pengangguran dalam kalangan belia.
Jelaskan kesannya kepada masyarakat dan cadangan untuk menanganinya.
2. Kebanyakan pasar tani menjadi tumpuan.Huraikan faktor-faktor yang mendorong orang ramai mengunjungi pasar tani dan jelaskan kemudahan yang perlu disediakan di pasar tani.
3. Kepentingan hubungan yang erat dalam kalangan ahli keluarga.


Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengeratkan dan mengekalkan hubungan kekeluargaan?
4. Kajian tetang kesan pertubuhan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)

Sediakan satu laporan tentang kesan pertumbuhan IPTS kepada rakyat dan negara ini.
Selangor

1. Penyediaan dan penjualan makanan di kantin sekolah yang tidak sempurna dan tidak sihat meninggalkan pelbagai kesan negatif kepada murid-murid.
Sebagai Yang Dipertua Persatuan Ibu bapa dan Guru, sediakan memorandum untuk menyatakan permasalahan yang timbul dan kemukakan juga usul untuk menangani masalah ini.
2. Kemudahan yang disediakan dalam bidang sukan dapat meningkatkan prestasi atlet dan mutu sukan negara. 
Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini?
3. Peranan pertubuhan belia dalam
merealisasikan wawasan untuk mencapai status negara maju pada tahun 2020.
Sediakan teks syarahan anda.
4. Penggunaan laman sosial melalui internet amat popular di Malaysia.
Jelaskan implikasi penggunaan laman sosial ini  terhadap masyarakat.

Negeri Sembilan
1. Pencapaian negara dalam beberapa jenis sukan di peringkat antarabangsa belum mencapai tahap yang diharapkan.
Cadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan mutu sukan negara.
2. Penggunaan laman web sosial semakin meluas.
Bincangkan kesannya terhadap golongan remaja.
3. Kewujudan restoran makanan segera banyak mehmpengaruhi corak hidup masyarakat.
Tulis laporan sebagai setiausaha Persatuan Pengguna.
4. Menggiatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan menggalakkan penyertaan pelabur asing.
Bincangkan usaha-usaha untuk menarik pelabur asing.


Sabah
1. Program 1Murid 1Sukan banyak mendatangkan manfaat kepada murid.
Huraikan manfaat tersebut.
2. Filem tempatan banyak yang bertemakan unsur mistik.
Bincangkan kesan pemaparan tema tersebut kepada penonton.
3. Internet dikatakan dapat memainkan peranan penting untuk mencorakkan kehidupan masyarakat di sesebuah negara.
Berikan pandangan anda tentang keepentingan internet kepada masyarakat dan negara.
4. IPTS dapat membantu negara meningkatkan tahap pendidikan dalam kalangan rakyatnya.
Pada pendapat anda, apakah aspek yang perlu diberikan oleh kerajaan terhadap pengendalian institusi tersebut. Bincangkan.Perak
1. Pemerdagangan Orang ialah suatu jenayah kemanusiaan yang  dipandang serius pada masa ini.
Huraikan  usaha dan cabaran  untuk menanganinya.
2. Perniagaan pinjaman wang secara haram
Huraikan punca berlakunya fenomena ini dan bentuk pengawalan yang boleh dilaksanakan dalam usaha membanterasnya.
3. Terdapat  pelbagai laman sosial di internet yang dilayari oleh  masyarakat, khususnya     golongan  remaja.
Bincangkan kesan aktiviti tersebut.
4. Kenaikan harga barangan dan kos perkhidmatan  semakin membimbangkan masyarakat.
Sediakan memorandum untuk menyatakan kekesalan dan langkah-langkah untuk menangani permasalahan ini.

KREDIT :Cikgu Khir Kasim

NOTA : PERANAN BAHASA MELAYU

Isnin, 14 November 2011Bagi saya, "bahasaku  takkan sirna sinarnya, selagi Melayu tak hilang di dunia."
Sesungguhnya, agenda memperkasa bahasa kebangsaan "dibangkitkan" sepanjang masa, dan lebih hangat lagi selepas pemansuhan PPSMI. Berikut merupakan artikel yang menarik berkenaan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang dihasilkan oleh mantan pensyarah saya iaitu Dr. Awang Sariyan . Moga  artikel ini memberi manfaat kepada pembacanya.


1) Asas pembinaan negara dan kebudayaan masyarakat Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan telah memainkan peranan penting menjadikan Bahasa Melayu sebagai asas pembinaan negara. Sesungguhnya Perkara 152 ini telah mengiktiraf dan mengisytiharkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa rasmi negara. Perkara ini termaktub dalam Perkara 152 (1). Hal ini disebabkan menjadi satu kepentingan bahawa negara ini mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan sangat memerlukan satu bahasa sebagai panduan. Bahasa ini pula boleh difahami oleh setiap kaum. Lagipun peruntukan ini adalah berdasarkan penduduk asal di Malaysia iaitu orang Melayu yang memonopoli lebih daripada 50 peratus penduduknya. Oleh yang demikian, dengan termaktubnya Perkara 152 mendapati negara mempunyai asas yang kukuh untuk membina sebuah negara.

2) Lambang jati diri

Bahasa Melayu mempunyai lambang, iaitu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, dan bahasa pemersatu. Hasrat ini terungkap dalam dasar bahasa dengan merujuk pada Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Melalui perkara ini, Bahasa Melayu telah dipilih sebagai lambang jati diri warganegara Malaysia. Hal ini sangat diperlukan kerana setiap negara mempunyai bahasanya sendiri. Contohnya Negara Jepun dengan hasa Jepunnya, Negara Jerman dengan Bahasa Jermannya dan Negara Perancis dengan Bahasa Perancisnya. Oleh hal demikian, Bahasa Melayu memainkan peranan sebagai lambang Negara Malysia di persada dunia. Dengan hal demikian, bahasa Melayu berperanan sebagai perakuan kejatidirian bangsa Malaysia demi memenuhi maksud kemajuan mengikut acuan sendiri, seperti yang digariskan dalam Wawasan 2020.


3) Bahasa perpaduan

Bahasa Melayu juga berperanan sebagai bahasa perpaduan. Perpaduan sangatlah penting dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Tanpa perpaduan negara akan kucar-kacir dan musnahlah sebuah negara beraulat. Di Malaysia ini, terapat tiga kaum utama iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Kaum Melayu merupakan penduduk asal Malaysia dan mempunyai penduduk yang melebihi lima puluh peratus daripada keseluruhan warganegara di sini. Oleh sebab itulah bahasa Melayu telah dipilih berdasarkan kaum majoriti penduduk. Bahasa ini wajib diketahui oleh setiap kaum kerana bahasa ini menjadi bahasa utama dalam konteks hubungan antara kaum.
Bagi merealisasikan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan agen perpaduan negara, Penyata Razak dijadikan sebagai asas Ordinan Pelajaran 1957. Menurut penyata itu, bahasa dan pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan persefahaman perpaduan kebangsaan anatara penduduk yang berbilang kaum.
4) Bahasa pengantar ilmu pengetahuan

Bahsa Melayu memainkan peranan sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Perkara ini terkandung dalam Laporan Razak pada tahun 1957 dan tahun 1961 setelah melaksanakan syor yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Penyemak Rahman Talib yang seterusnya menghasilkan Laporan Rahman Talib. Laporan ini bertujuan untuk memungkinkan bahasa Melayu digunakan sepenuhnya sebagai bahasa kebangsaan, bahasa itu diberi tempat sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan agar dapat berkembang menjadi bahasa yang moden dan mampu menjadi asas pembinaan negara bangsa yang maju dan berdaulat.


5) Menjadi bahasa yang cemerlang dalam pembinaan negara bangsa MalaysiaBahasa Melayu berperanan untuk menjadi bahasa yang cemerlang dalam pembinaan negara bangsa Malaysia. Bahkan semua bahasa di dunia ini mempunyai hak tersebut. Pengguna bahasa yang mahu melihat bahasa kebangsaan mereka berfungsi dengn cemerlang selaras dengan perkembangan bangsanya mestilah berusaha menjadikan bahasanya lebih baik dan dihormati daripada bahasa yang “dipinjam” semata-mata untuk menunjukkkan status penutur, dan bukannya untuk menyerlahkan kegemilangan bangsa penutur itu sendir. Oleh hal demikian, penduduk di negara bangsa Malaysia ini perlulah dengan penuh keyakinan apabila mengunakan bahasa Melayu untuk memartabatkan bahasa ini di persada antarabangsa.


6) Menampakkan penggunaannya dalam pelbagai perisian dan kesantunan
Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa kebangsaan yang mencerminkan pengunaannya dalam pelbagai perisiannya dan kesantunanya. Tingkat ilmu dan tingkat keperisian itu dapat diukur melalui laras bahasanya manakala nilai estetika keluwesan bahasa ini menjadi pengukur kesantunannya. Bahasa Melayu memiliki peribai yang istimewa selain terkenal dengan ciri-ciri ketimuran, seperti lemah lembut, beradab, dan berbudi bahasa. Oleh sebab itu, bangsa Malaysia harus menggunakan bahasa Melayu yang baku dan yang mempunyai nilai estetika dan nilai kesantunan.

7) Wahana politik dalam menentukan kualiti penggunaan bahasa negara bangsanya
Bahasa Melayu sebgai bahasa kebangsaan berperanan sebgagai wahana politik dalam menentukan kualiti penggunaan bahasa negara bangsanya. Bahasa yang dapat membina neara bangsanya seharusnya dapat juga melahirkan pengguna bahasa yang brkualiti, berkuasa dan berketerampilan. Maka, lebih banyak kumpulan enutur yang berkuasa dalam penggunaan bahasa Melayu perlu dipupuk. Mereka ialah yang terdiri daripada ahli politik, ahli korporat, golongan professional, pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta, pelajar sekolah, dan ali masyarakat. Kehadiran kumpulan inidapat mengembangkan bahasa itu dengan terancang, meliputi pelbgai bidang. Contonya, jika ali politik dan ahli profesional mempunyai daya ungkapan yang tinggi dan bermutu melalui bahasa Melayu, bahsa itu akan dilihat sebagai berkuasa dalam arenanya.Bahasa Jiwa Bangsa.
Cintailah Bahasa Kita !
Sumber : Kerja Kursus Sosiolinguistik, Dr. Awang Sariyan, 2006.


KARANGAN: PUNCA-PUNCA PEMANSAN GLOBAL

                Sedasawarsa ini, sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia dari segenap empat penjuru dunia tentang fenomena pemanasan global. Fenomena pemanasan global menyebabkan suhu bumi menjadi begitu tidak stabil, malah sering berubah mengikut masa. Akibat daripada pemanasan global, ais di kutub utara mencair dan hal ini menyebabkan aras air laut meningkat. Hal ini akan menyebabkan kejadian atau fenomena banjir. Untuk mencegah keadaan ini daripada terus menjadi semakin serius, tindakan yang efisien dan efektif perlu diambil oleh pihak-pihak yang berkenaan. Punca-punca yang menunjangi fenomena pemanasan global ini perlu diselidiki hingga ke akal umbi bagi mengelakkan daripada fenomena ini menjadi semakin serius.
            Pembakaran terbuka merupakan salah satu punca yang menyebabkan fenomena pemanasan global. Pembakaran terbuka menyebabkan pemanasan global apabila bahan-bahan yang dibakar mengeluarkan gas yang boleh menipiskan lapisan ozon. Apabila lapisan ozon menipis cahaya daripada matahari akan diserap masuk dengan kualiti yang banyak. Hal ini akan menyebabkan persekitaran di bumi terasa panas. Buktinya di kawasan padang pasir, pada waktu siang keadaan di sana sangat panas apabila malam pula keadaannya begitu sejuk mencecah sehingga 1°C. Kesimpulannya, pembakaran terbuka adalah salah satu punca yang menyebabkan pemanasan global, perkara ini perlu dielakkan agar fenomena ini tidak menjadi begitu serius.
            Penggunaan bahan yang mengandungi kloroflorokarbon [CFC]. Gas kloroflorokarbon berfungsi sebagai penyejuk, pembebasan gas kloroflorokarbon juga boleh menyebabkan lapisan ozon bumi menjadi nipis. Dalam kehidupan seharian kita sama ada kita sedar ataupun tidak, kita sering menggunakan bahan yang mengandungi gas kloroflorokarbon. Antaranya ialah, peti sejuk dan penyaman udara. Bahan atau alat ini membebaskan gas kloroflorokarbon. Memang tidak dapat dinafikan bahan atau alatan ini membawa bermacam-macam faedah untuk kehidupan seharian kita. Pada masa kini pelbagai inovasi telah dilakukan oleh kerajaan kita bagi mencegah penggunaan gas kloroflorokarbon ini, kerajaan telah mencipta alatan yang berunsur mesra alam bagi mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. Kita haruslah menyahut seruan kerajaan dengan menggunakan alatan-alatan mesra alam bagi mencegah fenomena pemanasan global.
            Pada masa kini, aktiviti pembangunan giat di jalankan bagi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat sekeliling. Oleh hal yang demikian, aktiviti penyahutanan perlu dilakukan bagi mendapatkan tempat atau ruang untuk melakukan aktiviti pembangunan. Aktiviti penyahutanan akan menyebabkan kadar gas karbon dioksida yang dilepaskan oleh manusia tidak lagi dapat diserap oleh pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan. Gas karbon dioksida ini akan dilepaskan ke ruang atmosfera. Oleh hal itu, aktiviti pembangunan dan aktiviti penyahutanan perlulah dikurangkan bagi membolehkan gas karbon dioksida digunakan oleh tumbuh-tumbuhan.
            Pelepasan asap daripada kilang-kilang dan kenderaan juga merupakan punca yang menyebabkan fenomena pemanasan global. Asap daripada kilang dan kenderaan bukan sahaja boleh menyebabkan pencemaran udara ia juga turut memberi implikasi kepada lapisan ozon dan suhu bumi. Gas yang dilepaskan oleh kilang dan kenderaan mengandungi gas beracun yang boleh menyebabkan lapisan ozon menjadi semakin nipis. Pihak kerajaan juga telah menjalankan kempen kongsi kereta bagi mengurangkan kadar atau jumlah pembebasan asap daripada kerajaan. Selain itu, penggunaan pengangkutan awam juga boleh digunakan bagi mengurangkan jumlah asap yang dibebaskan ke udara. Bagi pengusaha-pengusaha kilang mereka perlulah mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan.
            Pembinaan bangunan pencakar langit, kini setiap negara di dunia berlumba-lumba untuk membina bangunan pencakar langit yang tertinggi di dunia. Pembinaan bangunan yang tinggi boleh menyebabkan suhu dunia bertambah kerana kejadian pulau haba. Pulau haba merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suhu semakin meningkat. Apabila suhu meningkat keadaan muka bumi akan menjadi lebih panas. Apabila berasa panas ia akan mendorong seseorang untuk menggunakan penyaman udara. Punca-punca yang menyebabkan fenomena pemanasan global adalah saling berkaitan di antara satu sama lain.
            Setiap anggota masyarakat tidak kira bangsa perlulah saling membantu dan bersama-sama berganding bahu bagi mengelakkan fenomena pemanasan global daripada terus berlarutan sehingga menjadi semakin serius, bak kata pepatah, “ berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Tanpa sokongan dan kerjasama daripada setiap anggota masyarakat, punca-punca pemanasan global ini tidak akan mampu dielakkan.

**Karangan ini dihasilkan oleh pelajar saya ketika beliau menduduki peperiksaan akhir tahun, dan dimuat turun tanpa proses edit. Terdapat beberapa aspek perlu dimurnikan khususnya pengolahan karangan. Namun demikian, bagi tahap tingkatan 6 Rendah, kemahiran mengarang masih banyak yang perlu digilap dan pelajar berikut memiliki potensi cerah untuk skor dalam kertas 2.

Dihasilkan oleh : Syaidatul Nadia ( Tingkatan 6 Rendah Bestari 2011)

PUNCA-PUNCA KEMALANGAN MAUT DI JALAN RAYA

Sedasawarsa ini, sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia tentang isu kemalangan maut yang semakin banyak berlaku di negara kita ibarat cendawan tumbuh selepas hujan.Hal ini dikatakan demikian kerana fenomena ini kian kritikal dan menggusarkan fikiran masyarakat kita.Tambahan pula,negara kita Malaysia telah disenaraikan sebagai sebuah negara yang mencatat jumlah kematian tertinggi akibat kemalangan jalan raya.Hal ini merupakan satu keaiban bagi seluruh penduduk di Malaysia. Biar kita ambil contoh,setiap hari sama ada dikaca-kaca televisyen,didada-dada akhbar, mahupun dicorong-corong radio pasti ada sahaja dipaparkan kemalangan jalan raya yang meragut nyawa manusia.Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca dan langkah-langkah yang menunjangi permasalahan ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama.
Antara punca kemalangan maut yang paling signifikan ialah sikap pemandu atau penunggang itu sendiri.Hal ini disebabkan pemandu yang bersikap mementingkan diri,malah tidak sabar ketika berada di jalan raya dan tidak mematuhi jalan raya.Sebagai contoh,pemandu kenderaan yang memandu kereta dengan laju tanpa mematuhi had laju yang dibenarkan.Secara tidak langsung,pemandu bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri malah nyawa pengguna jalan raya yang lain.Antara contoh yang lain ialah,gelagat penunggang motosikal yang suka memecut dan memotong kenderaan lain dalam keadaan yang tidak selamat seperti di kawasan yang sempit,di selekoh,di garisan berkembar dan memotong di sebelah kiri kenderaan.Perdana menteri kita juga pernah mengeluarkan kenyataan bahawa penunggang-penunggang motosikal tersebut mungkin menyangka bahawa mereka tidak akan menemui maut di jalan raya.Sudah terang lagi bersuluh,jelaslah bahawa sikap pemandu atau penunggang motosikal itu sendiri merupakan faktor utama menyebabkan berlakunya kemalangan maut.
Punca seterusnya ialah disebabkan keadaan struktur jalan raya yang tidak selamat daripada pelbagai aspek.Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat keadaan jalan raya yang berlubang-lubang,sempit,lampu jalan rosak dan tidak rata sudah pasti mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya.Bukan itu sahaja,struktur jalan raya yang berbelok-belok sehingga menyebabkan kenderaan terbabas atau sukar dikawal.Selain itu,struktur cerun jalan yang curam meninggikan lagi risiko kerosakan brek.Bagi jalan yang lebar dan luas pula,keadaan tersebut meningkatkan kecenderungan pemandu memandu dengan laju.Sebagai contoh,di Lebuhraya Timur Barat,struktur jalan dikatakan kurang berkualiti kerana terdapat banyak kawasan jalan yang beralun malah banyak kemalangan maut direkodkan dikawasan itu.Intihannya,sudah jelaslah bahawa struktur jalan raya juga turut menjadi punca kepada berlakunya kemalangan maut.
Selain itu,kelemahan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan juga meerupakan punca berlakunya kemalangan maut.Walaupun Malaysia mempunyai undang-undang dan peraturan yang ketat,serta mampu memberi  kesan terhadap psikologi masyarakat tempatan,namun ketidaktegasan dalam pelaksanaan undang-undang sudah pasti membuka ruang kepada sesetengah pihak untuk terus melakukan kesalahan jalan raya.Biar kita ambil contoh,akibat daripada ketidak jujuran segelintir pihak berkuasa yang sanggup menerima rasuah.Hal ini dikukuhkan lagi apabila sebuah bas yang digunakan sejak tahun 1987 serta telah empat kali gagal dalam pemeriksaan Puspakom Sdn Bhd kerana masalah brek.Bukan itu sahaja,dendaan dan kompaun sebanyak Rm300 bagi kesalahan seperti memandu melebihi had laju,melanggar lampu isyarat merah tidak berkesan kerana pemandu mampu membayar jumlah tersebut.Oleh itu,impaknya,pemandu tidak kentar melakukan kesalahan di jalan raya.Konklusinya,kelemahan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan merupakan salah satu punca berlakunya kemalangan maut.
Antara langkah mengatasi masalah kemalangan maut ialah memperketat penguatkuasaan undang-undang jalan raya yang sedia ada dengan lebih tegas.Lantaran itu,akta pengangkutan jalan 1997,perlu dipinda semula supaya hukuman lebih berat dikenakan kepada pesalah trafik yang melibatkan kematian.Selain itu,penjara lima tahun tidak sesuai lagi malah harus digantikan dengan hukuman penjara selama 10 tahun mandatori.Disamping itu juga,’corporal punishment’atau deraan seperti hukuman rotan mandatori juga mesti diperkenalkan.Bukan itu sahaja,syarat pemilikan lesen memandu harus diperketat dan syarat umum pemilik lesen harus dipertingkatkan kepada 21 tahun.Hal ini kerana banyak kemalangan maut yang berlaku melibatkan golongan berumur belasan tahun.Kesimpulannya,penguatkuasaan undang-undang harus diperketat lagi bagi mengatasi masalah kemalangan maut.
Selain itu,antara usaha yang patut diimplementasikan ialah memperbanyak kempen yang sedia ada.Menerusi kempen keselamatan jalan raya yang sedia ada dengan pengisian baharu seperti iklan keselamatan dan kemalangan maut yang lebih realistik dan berkesan perlu disiarkan.Selain itu,pihak berkuasa juga harus menyiarkan lebih banyak propaganda tentang sikap buruk pemandu dan mencipta slogan-slogan baharu tentang kepentingan berhemah di jalan raya.Disamping itu juga,saluran media juga boleh digunakan untuk menyampaikan slogan-slogan seperti ’pandu cermat,jiwa selamat’, ‘jauhi jarak anda’ dan sebagainya secara berterusan.Hal ini kerana kempen boleh mempengaruhi pengguna supaya sedar akan kesan buruk kemalangan maut.Oleh itu,sudah jelaslah bahawa memperbanyak kempen yang sedia ada merupakan salah satu langkah mengatasi kemalangan maut.
Sebagai menutup tirai perbincangan,segala punca dan langkah mengatasi masalah kemalangan maut perlu diteliti dan diambil tindakan drastik lagi pragmatik demi kebikan bersama.Pihak berkuasa khususnya polis trafik haruslah mengadakan lebih banyak Ops Sikap bagi mengurangkan masalah kesalahan jalan raya yang mengakibatkan kemalangan maut.Selain itu,semua pihak perlulah bekerjasama bagai aur dengan tebing bagi menangani masalah kemalangan maut.Segala usaha yang dilaksakan hendaklah berterusan dan istiqamah bukannya sekadar hangat-hangat tahi ayam ataupun sekadar melepaskan batuk ditangga sahaja.Jangan sampai sudah terhantuk baru tergadah,barulah inisiatif dirangka untuk mengatasi masalah ini.Oleh itu,semua masyarakat haruslah beringat dan jangan  jadikan lebuhraya sebagai pusara kerana nyawa manusia merupakan satu anugerah  yang perlu dihargai.

Dihasilkan oleh : Jacqueline Nanta ( 6 Atas Arif 2011)