STPM : Sistem Modular

Sabtu, 7 November 2009

Majlis Peperiksaan Malaysia akan melaksanakan sistem modular bagi menilai prestasi pelajar mengikut semester menggantikan kaedah terminal sedia ada untuk calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM).

Kaedah taksiran modular yang akan dilaksanakan itu mengambil kira empat komponen iaitu:

1.Penilaian berasaskan kurikulum dengan amalan peperiksaan biasa,
2.Projek sekolah,
3.Kerja amali, dan
4.Ujian berasaskan sistem peperiksaan ‘open book‘.

Dalam sistem peperiksaan terminal, pelajar perlu mengikuti pengajian selama tiga semester sebelum menduduki peperiksaan STPM.

Sistem baru ini akan menilai pencapaian pelajar berdasarkan prestasi mereka mengikut semester sepanjang tempoh pengajian Tingkatan Enam bawah dan atas.
Pendekatan sedemikian lebih berdaya saing dalam usaha melahirkan generasi muda yang cemerlang dalam bidang akademik dan sahsiah. Ini selaras dengan hasrat kerajaan untuk mewujudkan sistem pendidikan holistik.
Markah pelajar setiap semester dikumpulkan dan kecemerlangan mereka berdasarkan pencapaian tertinggi bagi ketiga-tiga penilaian.

(Sumber : Berita Harian)

0 ulasan:

Catat Ulasan