PANDUAN ALIH BENTUK TEKS

Jumaat, 6 November 2009

JENIS-JENIS LARAS


 
•Bahasa Melayu Klasik

 
•Dialog (laras sastera kreatif)

 
•Iklan

 
•Undang-undang

 
•Puisi (moden dan klasik)

 

 

 
Laras yang paling popular dan kerap digunakan dalam kertas soalan ialah laras sastera kreatif/ dialog dan laras bahasa Melayu klasik. Untuk tujuan mengalih bentuk teks sastera kreatif kepada bentuk laras biasa, pelajar hendaklah mengetahui asas-asas mengalih bentuk teks, antaranya ialah dengan menukarkan semua cakap ajuk kepada cakap pindah. Oleh itu, perkara-perkara di bawah hendaklah dititikberatkan oleh pelajar bagi menghasilkan alih bentuk teks yang tepat.1. Semua kata tanya seperti apa, siapa, bila, di mana, ke mana, bagaimana, kenapa, dan mengapa hendaklah ditukarkan kepada:


 


 
  • ingin mengetahui
  • inginkan kepastian/ingin mendapat kepastian
  • ingin tahu cara
  •  ingin tahu tempat/lokasi
  • ingin tahu sebab
  •  ingin tahu perkara

. Pelajar-pelajar juga boleh mempelbagaikan ayat dengan menggunakan frasa-frasa seperti:


•Menyatakan bahawa

•Menjelaskan bahawa

•Tambahnya lagi

•Jelasnya lagi

•Menerangkan bahawa


3. Pelajar mestilah menggunakan perkataan penuh bagi kependekan kata seperti nak, tak, dah, tu, tapi dsb.
4. Kata-kata larangan seperti jangan, usahlah, tak tidak boleh dimasukkan dan digantikan dengan perkataan melarang, menafikan dsb.


. Pelajar juga hnedaklah menukarkan konsep masa seperti:


•hari ini - hari tersebut/ itu

•masa ini / kini - masa itu

•Sekarang - pada masa itu

•Sini - di situ

•Begini - begitu/ demikian

•Semalam - pada malam sebelum itu

•kelmarin - pada hari sebelum itu


5. Jangan buat ulasan atau laporan.
6. Jangan sesekali menyusun isi dan menokok tambah cerita.
 
 

 

1 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

sangat ringkas.berikan contoh

Catat Ulasan