MENILAI KARANGAN

Sabtu, 7 November 2009


KERELEVANAN


• Kesesuaian jawapan yang diberi oleh calon dengan kehendak soalan.

• Markah penuh untuk kerelevanan ialah 21.( 3m untuk pendahuluan, 15m untuk isi sampingan – 1 isi 3m, 3m untuk penutup atau kesimpulan )

• Pemarkahan terhadap aspek kerelevanan dibuat berdasarkan pertimbangan pemeriksa.
• Markah keutuhan bergantung kepada markah kerelevanan.
• Jawapan mestilah tidak terpesong.
• Kerelevanan juga ditentukan daripada isi-isi sampingan yang dikemukakan.

• Isi sampingan ialah termasuklah fakta, statistik, contoh, kes, definisi, hujah, pendapat, dan sebagainya yang menyokong isi utama.

• Sesebuah karangan akan dianggap kurang relevan jika isi-isi sampingan yang dikemukakan tidak menjurus kepada isi utama atau tidak mempunyai hubungan langsung.

• Kerelevanan jawapan juga dilihat dari segi format jawapan.

• Bentuk retorik ( juga boleh mempengaruhi kerelevanan jawapan pelajar.

( bincangkan , sejauhmanakah , jelaskan, berikan, ulaskan, berikan cadangan )


Cara an sesebuah karangan itu sentiasa relevan.


1. sentiasa bertanya kepada diri sendiri sewaktu menulis:

• adakah jawapan saya menepati kehendak soalan?

• Adakah isi utama saya menepati kunci soalan?

• Adakah isi-isi sampingan saya menjurus kepada isi utama?

• Adakah format karangan saya betul?
KEUTUHAN• Keutuhan lebih tertumpu kepada aspek persembahan

• Dilihat secara keseluruhan

• Sesebuah karangan akan menimbulkan kesan yang menarik jika kesatuan ideanya jelas.( ada hubungan logika di antara isi utama dengan isi-isi sampingannya)

• Kedudukan isi utama begitu utuh kerana dibantu oleh isi-isi sampingan sebagai penyokong.

• Keutuhan juga dilihat dari segi struktur binaannya.( pendahuluan, tubuh karangan, dan penutup)

• Keutuhan dinilai dari segi kesepaduan karangan.( kesan keseluruhan yang diterima oleh pembaca ) Jika persoalan yang dikemukakan oleh penulis mudah difahami oleh pembaca, maka tulisan tersebut memiliki kesepaduan.

• Adanya jalinan ( hubungan yang erat ) di antara suatu perenggan dengan perenggan yang lain.

• Kesepaduan perenggan boleh dihasilkan melalui hubungan secara kronologis mengikut masa atau peristiwa atau hubungan sebab akibat atau hubungan logika

• Penggunaan rangkaikata yang dapat menjadi penghubung seperti selain itu, di samping itu, akibatnya, dalam soal ini, bagaimanapun, sehubungan dengan itu, dan sebagainya.0 ulasan:

Catat Ulasan