CONTOH LATIHAN ALIH BENTUK TEKS UNDANG-UNDANG

Rabu, 18 Julai 2012

SOALAN

(A)   PERLEMBAGAAN MALAYSIA
Bahasa Kebangsaan
152(1) Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan hendaklah ditulis  dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh ahli Parlimen:
Dengan syarat bahawa:
a.       Tiada seorang pun boleh dilarang atau ditahan daripada menggunakan (bagi apa-apa maksud, lain daripada maksud rasmi) atau daripada mengajar atau belajar , apa-apa bahasa lain : dan
b.      Tiada apa-apa jua dalam Fasal ini boleh menyentuh hak mana-mana Kerajaan Negeri bagi memelihara dan meneruskan penggunaan dan penggajian bahasa mana-mana kaum lain dalam Persekutuan.

JAWAPAN:

Bahagian (A) Perlembagaan Malaysia ialah fasal tentang Bahasa Kebangsaan. Perkara 152 (1) menyatakan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam sebarang tulisan yang diperuntukkan undang-undang Parlimen. Terdapat syarat bahawa tiada sesiapa pun yang boleh dilarang atau ditahan untuk menggunakan bahasa lain melainkan untuk mengajar, belajar, atau tujuan rasmi. Selain itu, syarat kedua ialah tiada perkara dalam fasal ini yang boleh menyentuh hak kerajaan negeri bagi memlihara dan meneruskan penggunaan dan pembelajaran bahasa kaum lain dalam persekutuan.

0 ulasan:

Catat Ulasan