FORMAT PENULISAN KAJIAN TINDAKAN
(MENGIKUT MODEL MODEL KAJIAN TINDAKAN- KURT LEWIN)

**** Digunakan apabila masalah kajian telah diketahui.

1. Tajuk kajian
2. Latar belakang kajian
3. Fokus/ Isu/ Perkara yang membangkitkan/ Ingin melihat
4. Tindakan biasa/ Situasi isu sekarang/ Asal usul perkara/bacaan/ tidak puas
5. Perancangan/ Rancangan tindakan/ Pelan
6. Pelaksanaan rancangan/ tindakan/ eksperimen/ Semasa menjalankan tindakan
7. Perhatian/ dapatan data kajian/ kiraan statistik/ Huraian dapatan dalam jadualRefleksi/ perbincangan dapatan/ Isu-isu yang didapati/ sumbangan hasil

** Refleksi boleh wujud di mana-mana bahagian

MODEL KAJIAN TINDAKAN ( STEPHEN KEMMIS)
**** Masalah tidak diketahui. Kenapa ia berlaku

1. Tajuk kajian
2. Latar belakang kajian
3. Fokus/ isu/ perkara yang membangkitkan/ ingin melihat
4. Rancangan/ Rancangan tindakan/ Pelan
5. Pelaksanaan rancangan/ tindakan/ eksperimen
6. Refleksi

LINGKARAN 2

1. Perancangan/ rancangan tindakan masalah baik isu yang dipilih
2. Pelaksanaan/ Tindakan/ eksperimen/ semasa menjalankan tindakan
3. Perhatian/ dapatan data kajian/ kiraan statistik/ huraian dapatan
4. Refleksi/ perbincangan dapatan/ isu-isu yang dibaiki


MODEL KAJIAN TINDAKAN (JOHN ELLIOT)
****** Tujuan : untuk membuktikan sesuatu teori/ Model. Biasa digunakan oleh doktor perubatan.

1. Tajuk kajian
2. Latar belakang kajian
3. Kenalpasti idea/ Fokus/ Masalah kajian/ Teori
4. Tinjauan : Cara fakta dan analisis kenyataan
5. Perancangan Tindakan

Tindakan 1
Tindakan 2
Tindakan 3
Tindakan 4

Huraikan semua dapatan tindakan di atas, pelaksanaan dan kesannya.

6. Refleksi : Huraian kejayaan

MODEL KAJIAN TINDAKAN (EPRD)
1. Abstrak
2. Refleksi P & P
3. Isu keperihatinan / Fokus kajian
4. Objektif kajian
a. Objektif am
b. Objektif khusus
5. Kumpulan sasaran
6. Pelaksanaan Kajian
a. Tinjauan masalah
b. Analisis tinjauan masalah
c. Tindakan yang dijalankan
d. Pelaksanaan Tindakan dan pemerhatian/ Penilaian
i. Pelaksanaan aktiviti 1 – Pemerhatian, Refleksi
ii. Pelaksanaan aktiviti 2 – Pemerhatian, Refleksi
e. Refleksi kajian
i. Penilaian pencapaian tindakan
ii. Rumusan hasil dapatan kajian
iii. Refleksi proses P & P
f. Cadangan untuk kajian seterusnya.

nota : kajian tindakan hanya dicadangkan untuk guru-guru .

0 ulasan:

Catat Ulasan